Jaunumi Nodokļi

Trešdien, 13. jūlijā, Finanšu ministrijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kur, piedaloties finanšu ministram Jānim Reiram un ministrijas vadībai, konstruktīvā gaisotnē ar valdības trīspusējā sociālā dialoga partneriem tika padziļināti diskutēts jautājums par darbaspēka nodokļiem.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un tās prezidents Andris Bite iepriekš pauduši, ka organizācijas prioritāte nodokļu jomā ir darbaspēka nodokļu samazināšana. Finanšu ministrija bija sagatavojusi darbaspēka nodokļu Latvijā un Baltijas valstīs analīzi dažādos griezumos un iespējamus scenārijus to mazināšanai.

Sēdē piedalījās LDDK, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Bankas, Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Labklājības ministrijas un citu organizāciju pārstāvji.

Diskusija par nodokļu un konkurētspējas veicināšanas jautājumiem tiks turpināta nākamajās NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksmēs, kas notiks 27.jūlijā, 10. un 24. augustā. Tiekoties tika iezīmēts turpmākajās sēdēs apspriežamo jautājumu spektrs, un nākamajā sēdē 27. jūlijā tiks padziļināti diskutēti ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumi.

NTSP ietvaros Finanšu ministrija piedalās trīspusējā sociālā dialogā starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādējādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. Nodokļu politikas jautājumi ar sociālajiem partneriem tiek diskutēti NTSP Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksmēs.