ES fondi Jaunumi

Piektdien, 11. novembrī, Daugavpilī tika pabeigts un sabiedrības vērtējumam nodots otrais no kopumā pieciem grafiti zīmējumiem, kas veltīts kādam no Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju lielajiem mērķiem 2021.-2027. gada periodā. Radoši atainojot mērķi “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa un Latvija”, Daugavpilī, Jaunajā Forštatē tika apgleznota sabiedriskā transporta pietura "Aveņu iela".

Visu novembri piecās dažādās Latvijas pilsētās ar grafiti mākslinieku piesaisti plānots veikt sienu gleznojumus, kas katrs vizuāli attēlos kādu no ES fondu investīciju mērķiem, simboliski demonstrējot visu Latvijas reģionu iesaisti ES fondu investīciju veiksmīgā ieguldīšanā. Tā Finanšu ministrija turpina vērst sabiedrības uzmanību uz drīzu jaunā ES fondu perioda uzsākšanu un no 2023. gada sākuma mudina potenciālos projektu īstenotājus būt gataviem izmantot ES finansējuma sniegtās priekšrocības. 

Nākamo septiņu gadu viena no ES fondu investīciju prioritātēm ir ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība, kas ietverta mērķī “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa” un kuram atvēlēti vairāk nekā 260 miljoni eiro no kopējās ES fondu aploksnes Latvijai. Lai uzlabotu reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ar ES fondu finansējumu plānots atbalstīt, piemēram, sabiedrisko pakalpojumu veicināšanu, uzņēmējdarbības un kultūras vides sakārtošanu, pilsētvides teritorijas, skvēru un parku labiekārtošanu reģionos un citas jomas.

Daugavpils kopējā Latgales reģiona attīstībā līdz šim spēlējusi nozīmīgu lomu, mērķtiecīgi spējot piesaistīt ES fondu investīcijas. Tā piemēram, no 2014.-2020. gada ES fondu investīcijām Latgales reģionā apjomīgākās bijušas tādās jomās kā transports, vides un teritoriālā attīstība, videi draudzīga ekonomika un izglītība. Projektu īstenošanas rezultātā Latgalē rekonstruēti siltumtīkli, jaunizveidotas darba vietas, nodarbināti bezdarbnieki pēc apmācībām, Daugavpilī modernizētas tramvaju līnijas. Tāpat arī nozīmīgas ES fondu investīcijas Latgales reģionā veiktas kultūras un izglītības infrastruktūrā – veikti atjaunošanas darbi kultūras mantojuma objektos Daugavpils cietoksnī, vecticībnieku lauku sētā Slutišķos, Krāslavas pils Amatu mājā, Ludzas pilsdrupās un Preiļu pilī. Daugavpilī arī īstenots projekts, kura mērķis ir nodrošināt daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību Marka Rotko mākslas centrā 2022.-2023. gadā, tā paaugstinot kultūrvides kvalitāti un nodrošinot sabiedrībai iespēju baudīt augstvērtīgus profesionālās mākslas produktus.

2021.-2027. gada periodā Latvijā tiks ieguldītas būtiskas ES fondu investīcijas piecu miljardu eiro apmērā, no kurām 4,3 miljardi eiro būs ES fondu finansējums, bet 0,7 miljardi eiro – nacionālais līdzfinansējums. Tās paredzēts novirzīt sešiem galvenajiem virzieniem. Pirmais no tiem – viedāka Eiropa paredz inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, pētniecības un prasmju attīstīšanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un digitalizācijai. Otrais virziens – zaļāka Eiropa paredz virzību uz klimatneitralitāti, pielāgojoties klimata pārmaiņām un īstenojot vides aizsardzības pasākumus. Trešais virziens – ciešāk savienota Eiropa, kas mērķēts uz droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstību. Ceturtais ieguldījumu virziens – sociāla un iekļaujoša Eiropa – vērsts uz Latvijas iedzīvotāju vienādu iespēju un piekļuves nodrošināšanu izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum. Piektais no virzieniem – iedzīvotājiem tuvāka Eiropa vērsts reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet pēdējais, sestais virziens paredz atbalstu sociālekonomisko grūtību risināšanai saistībā ar pārkārtošanos uz klimatneitralitāti.

Pirmā grafiti siena “Viedāka Eiropa un Latvija” jau tika atklāta Vidzemes Augstskolā, Valmierā. Savukārt nākamie zīmējumi taps Jelgavā, Liepājā un Rīgā.

Mākslas darba “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa un Latvija” autors ir Edgars Losinskis.

 

Foto ar grafiti gleznojumu Daugavpilī

Infografika "Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa un Latvija"

Infografika "ES fondu investīcijas 2021-2027"

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas Dainas Krīviņas prezentācija par plānotajām investīcijām Daugavpils pilsētas attīstībā 2021-2027