Covid-19 Jaunumi

Otrdien, 11. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Pamatojoties uz MK pieņemto lēmumu pagarināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2022. gada 28. februārim, ir nepieciešams pagarināt esošos atbalsta mehānismus saistībā ar nomas maksu publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomniekiem, kā arī paredzēt iespēju pagarināt gada pārskatu iesniegšanas termiņu.

Ar grozījumiem paredzēts līdz ārkārtējās situācijas beigām pagarināt nomas maksas samazinājuma vai atbrīvojuma piešķiršanu komersantiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuri nomā publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantu. Atbalstu piemēro valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas (iznomātāji), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu.

Tāpat ar grozījumiem paredzēts Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem, biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām normatīvajos aktos noteikto gada pārskata iesniegšanas termiņu par 2021. gadu pagarināt par trim mēnešiem, vienādojot to ar iepriekš pagarināto gada pārskatu iesniegšanas termiņu par 2020. gadu. Vienlaikus paredzēts sabiedriskā labuma organizācijām iesniedzamo darbības pārskata termiņu vienādot ar gada pārskatu iesniegšanas termiņu.

Vienlaikus ar grozījumiem precizēts regulējums attiecībā uz kooperatīvo sabiedrību un biedrību biedru tiesībām sapulcēs piedalīties un balsot attālināti, kamēr tiek pieņemts speciālais regulējums Tieslietu ministrijas izstrādātajos likumprojektos “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā” un “Kooperatīvo sabiedrību likumā”.

Likumprojekts skatāms MK mājaslapā.