Jaunumi

Ceturtdien, 2. aprīlī, Ministru kabinets lēma precizēt atbalsta saņemšanas prasības, atbilstoši kurām plašāks krīzes skarto uzņēmēju loks varēs pieteikties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām. Jaunais regulējums paredz palielināt nodokļu parāda slieksni, pie kura krīzes skartā darba devēja darbinieki ir tiesīgi saņemt dīkstāves pabalstu, no 150 uz 1000 eiro uz pieteikuma iesniegšanas brīdi. Ja nodokļu maksātājiem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai ir noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai ir noslēgts vienošanās līgums, tad tas arī varēs pretendēt uz dīkstāves pabalstu.

Turpmāk atbalstu varēs saņemt arī uzņēmumi, kas reģistrējušies pēc 2019. gada 1. marta. Krīzes skartajiem darba devējiem, kuri dibināti laika posmā no 2019. gada 1.marta līdz 2019. gada 31.decembrim, ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu aprēķina, attiecinot to pret vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskas darbības par nostrādātajiem mēnešiem.

Valsts ieņēmumu dienests informēs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un sociālos dienestus par personām, kurām piešķirts dīkstāves pabalsts. Tas nepieciešams, lai novērstu situāciju, ka vienai un tai pašai personai tiek piešķirts gan dīkstāves pabalsts, gan pašvaldības pabalsts krīzes situācijā.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, krīzes skartais darba devējs vai pašnodarbinātā persona Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz 2020. gada 25. aprīlim iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu par periodu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam. Dīkstāves pabalstu neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Līdz šim Ministru kabineta apstiprinātajam atbalsta mehānismam pieteikušies vairāki simti uzņēmumu. Regulējums attiecas uz darba devējiem, kam saistībā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija un kuriem ir piemērojami likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību” noteiktie pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi.