Jaunumi

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas gada laikā tiek samaksāta par bērnu līdz 18 gadu vecumam interešu izglītību.

Visu 2021. gadu vēl var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējiem trim gadiem, pievienojot tai attiecīgajā gadā veiktos maksājumus par izglītību, tajā skaitā, bērnu interešu izglītību, ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

Vecāki vai citi ģimenes locekļi arī šogad, maksājot par bērnu interešu izglītību, var uzkrāt un saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas un citus.

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

Informācija par to, vai konkrētā pulciņa organizētājs ir izglītības iestāde, ir pieejama Izglītības iestāžu reģistrā. Savukārt par pašvaldības izsniegtajām licencēm ir jāinteresējas attiecīgajā pašvaldībā, piemēram, Rīgas pašvaldības interešu izglītības programmu īstenotājiem izsniegtās licences ir pieejamas elektroniskā veidā portālā www.e-skola.lv. Vienlaikus, iedzīvotāju ērtībai visa no pašvaldībām pieejamā informācija ir apkopota Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā.

Jāņem vērā, ka maksājumu apliecinošajam dokumentam obligāti ir jāliecina, ka maksājums veikts par bērnu, līdz ar to jābūt informācijai par bērna vārdu, uzvārdu un personas kods, kā arī jānorāda saņemtā pakalpojuma veids jeb pulciņa nosaukums.

Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un kura personas dati ir norādīti maksājumu apliecinošajā dokumentā, norēķinoties par interešu izglītību.

Attaisnotajos izdevumos par visu veidu izglītību, tajā skaitā interešu izglītību, un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ietveramo izdevumu kopējā summa par vienu bērnu 2020. gadā ir 600 eiro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, no šīs summas var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu 20% apmērā. Ja gada laikā samaksātā summa par minētajiem izdevumiem būs lielāka par 600 eiro, izdevumu pārsnieguma daļa tiks pārcelta uz nākamajiem trim gadiem. Ja gada ienākumu deklarācija tiek iesniegta elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), summas atlikums tiek aprēķināts un pārcelts automātiski.

Lai gada laikā saņemtie čeki, kvītis un citi maksājumu dokumenti par attaisnotajiem izdevumiem nepazustu, neizbalētu vai citādi neietu zudumā un, sākot ar nākamā gada martu, tos ātri un ērti varētu pievienot gada ienākumu deklarācijai, aicinām izmantot speciāli tam radīto bezmaksas mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”. Tajā var pakāpeniski visa gada laikā uzkrāt čeku, kvīšu un citu maksājumu dokumentu fotogrāfijas un to aprakstus. Nākamā gada martā, aizpildot Gada ienākumu deklarāciju, šie dokumenti jau būs automātiski pieejami VID EDS un tos varēs ērti pievienot deklarācijai. Bezmaksas mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai viedtālruņos - Google Play un App Store vietnēs.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.