Nozares ziņas

Ārkārtējā situācija valstī no 2020.gada 9.novemba līdz 6.decembrim izsludināta ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655  "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Tajā nav noteikti izņēmumi publisko iepirkumu regulējuma piemērošanai, līdz ar to arī ārkārtējās situācijas laikā iepirkumi veicami atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam. Nav iespējams piemērot iepriekšējā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktās atkāpes no iepirkumu regulējuma, jo tas ir zaudējis spēku.

Birojs atgādina, ka pasūtītājs var saīsināt iepirkumu procedūru termiņus, piemēram, rīkojot paātrinātu atklātu vai slēgtu konkursu, kā arī sarunu procedūru, ja faktiskā situācija atbilst likumā noteiktajiem gadījumiem, neaizmirstot par faktoriem, kas var saīsināt iepirkuma termiņus. Nepieciešamās preces un pakalpojumus var iegādāties, izmantojot arī Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu sadaļas elektroniskos katalogus.

Birojs atgādina, ka, veicot sarunu procedūru, pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem (Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punkts, 9.panta 21.daļas 1.punkts, 32.panta trešā daļa), nav atcelts pasūtītāja pienākums veidot iepirkuma komisiju, pārbaudīt izslēgšanas noteikumus (iepirkuma procedūrās), publicēt pieņemto lēmumu (iepirkumos) vai sagatavoto ziņojumu (iepirkuma procedūrās) un noslēgto līgumu savā pircēja profilā, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Publikāciju vadības sistēmā.

Eiropas Komisijas skaidrojumi, kas jāņem vērā iepirkumos