Nozares ziņas

Ziemeļu investīciju bankas (ZIB) Direktoru valde ir iecēlusi Andrē Kūsveku (Andrē Küüsvek) (Igaunija) par bankas prezidentu. Andrē Kūsveks stāsies amatā 2021. gada 1. aprīlī, nomainot Henriku Normanu (Henrik Normann) (Dānija), kurš ieņēma šo amatu kopš 2012. gada aprīļa.

Andrē līdz šim ir strādājis par Vidusāzijas reģiona izpilddirektoru Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB). Viņam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze starptautisko finanšu jomā dažādos amatos ERAB. Pirms tam viņš strādāja vadošajās privātajās bankās Igaunijā un Vācijā.

“Andrē Kūsveks sniegs ievērojamu starptautisku pieredzi ZIB gan no privātā, gan valsts sektora. Viņa skaidrais redzējums un stratēģiskās prasmes veicinās ZIB turpmāko attīstību. Ar viņu Banka būs labās rokās, lai turpinātu ceļu un atbalstītu Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona ilgtspēju un labklājību,” norāda Direktoru padomes priekšsēdētāja Estere Finbogadotira (Ester Finnbogadóttir).

“Esmu pagodināts ieņemt šo amatu. ZIB ir ļoti augsti vērā ņemams spēlētājs starptautisko finanšu institūciju saimē. Bankai ir unikāla loma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu apvienošanā, lai sasniegtu kopīgu mērķi: uzlabotu produktivitāti un dotu labumu reģiona videi,” norāda Andrē Kūsveks.

Direktoru valde ieceļ Prezidentu uz termiņu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Andrē būs pirmais ZIB prezidents no Baltijas valstīm. Banku 1975. gadā dibināja Ziemeļvalstis. Igaunija, Latvija un Lietuva kļuva par dalībniecēm 2005. gadā.