Jaunumi

Piektdien, 9. oktobrī, Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē izskatīja precizētu MK un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu. Lielākajā daļā pašvaldību pieteikto jautājumu ir panākta pušu vienošanās. Vienlaikus protokolā ir saglabāti atšķirīgi viedokļi par pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem.

Salīdzinājumā ar iepriekš valdībā skatīto, pašvaldībām samazināta pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļa  no 15% uz 10% izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projektiem. Tāpat papildināti aizņēmumi ar jaunu mērķi – būvprojektu izstrāde Eiropas savienības līdzfinansētiem projektiem.

Ir plānots turpināt aizņēmumu izsniegšanu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības investīciju projektiem, kas dod iespējas mazināt pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs. Jau 2020. gadā šī projekta ietvaros tika atbalstīt 15 jauni vai paplašināti bērnudārzu būvniecības projekti 11 Latvijas pašvaldībās. Līdz ar to gandrīz 2200 bērniem būs iespēja apmeklēt pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes.

Pašvaldībām, kurām var rasties īslaicīgas problēmas sabalansēt naudas plūsmu, ir paredzēta iespēja aizņemties līdzekļus uzturēšanas izdevumu deficīta nodrošināšanai. Šie līdzekļi būs atgriežami trīs gadu laikā. Vienlaikus pašvaldības tiek aicinātas rūpīgi izvērtēt nepieciešamību izmantot šo iespēju un būt fiskāli atbildīgām.

Valdība ir radusi iespēju 2021. gadam noteikt pašvaldību kopējo aizņēmumu limita palielinājumu – 268 miljoni eiro. Tas ir par 150 miljoniem vairāk nekā tas bija sākotnēji prognozēts.

Zinot, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais pašvaldību nodokļu ieņēmums un finanšu resurss, ir piedāvāts arī 2021. gadā saglabāt garantijas pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļu prognozei 100% apjomā. Šī valdības apņemšanās nodrošina pašvaldībām budžeta ieņēmumu prognozējamību un stabilitāti.

Ar pašvaldībām ir panākta vienota izpratne par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. Izmaiņas izlīdzināšanas sistēmā iespējams veikt pēc administratīvi teritoriālās reformas ietekmes izvērtējuma. Līdz ar to 2021. gadā tiek saglabāts esošais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina modelis.

Protokols pieejams MK mājaslapā