Finanšu sektors Jaunumi

Otrdien, 25. janvārī, Ministru kabinets apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tie paredz papildināt likumu, nosakot Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus. Tas nepieciešams, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, nodrošinot, ka visām uzraudzības un kontroles institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riskiem, kā arī tiek veikta kopīga rīcība un preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.

Likumprojekts paredz arī tiesības Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas ietvaros apmainīties ar informāciju, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu, identificētajiem nozares riskiem un veiktajiem uzraudzības un kontroles pasākumiem.

Līdz ar likumprojekta stāšanos spēkā ir paredzēts Finanšu ministrijai pārņemt Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas vadības funkcijas no Finanšu izlūkošanas dienesta.

Tāpat likumprojekts paredz arī priekšnosacījumus informācijas pieejamības uzlabošanai valsts informācijas sistēmām un reģistriem visiem likuma subjektiem, izveidojot vienotu kanālu šīs informācijas saņemšanai.

Likumprojekts pieejams MK mājaslapā. To vēl skatīs Saeima.