Jaunumi

Trešdien, 9. decembrī, finanšu ministrs Jānis Reirs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Gintu Kaminski, lai pārrunātu turpmāko rīcību attiecībā uz pašvaldību finansēm. Lai lemtu par tālākajām darbībām, ir  būtiski vērtēt šā gada nodokļu izpildi. Analizējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes gaitu, ir iespējams prognozēt nodokļa pārpildi, kas 2020. gadā neplānoti papildinās pašvaldību ieņēmumus. Papildus ir sagatavots priekšlikums risinājumam, kas paredz piešķirt vienreizēju papildu dotāciju 5 miljonu eiro apmērā pašvaldībām ar zemiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem, salīdzinot ar vidējiem valstī, un augstu bezdarba līmeni.

“Covid-19 radītā krīze valstī ir izaicinājums ne tikai valdībai, bet arī pašvaldībām, un tās pārvarēšanai ir svarīgi rīkoties vienoti un atbildīgi. Prognozējam, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļa iekasēšana, kas ir visbūtiskākais pašvaldību ieņēmumu avots, izpildīsies vismaz plānotajā apmērā. Vienlaikus, raugoties uz nākamo gadu, kopīgās sarunās ir nepieciešams vienoties par piedāvājumu tām pašvaldībām, kurām šīs krīzes rezultātā nākamgad klāsies visgrūtāk ,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Piedāvātais risinājums, ko ir plānots iekļaut Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, paredz piešķirt vienreizēju papildu dotāciju pašvaldībām ar zemiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem, salīdzinot ar vidējiem valstī, un augstu bezdarba līmeni. Kopējā dotācija pašvaldībām plānota piecu miljonu eiro apmērā.

LPS priekšsēdis G.Kaminskis uzsver: “Arī laikā, kad Saeima izskatīja valsts budžetu, LPS turpināja aktīvu darbu ar Finanšu ministriju un finanšu ministru par līdzekļu nodrošināšanu pašvaldībām, īpaši krīzes apstākļos. Esmu vairākkārt uzsvēris, cik kritiski pašvaldības ietekmēs gaidāmais līdzekļu samazinājums pamatbudžetā, ņemot vērā arī izdevumu pieaugumu saistībā ar valdības un Saeimas pieņemto lēmumu izpildi. Man ir gandarījums, ka, izprotot situāciju, konstruktīvā sarunā ar finanšu ministru ir izdevies vienoties par papildu dotāciju tām pašvaldībām, kurām pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdales par labu valstij nākamgad būtu vislielākais finansējuma samazinājums. Līdz ar to virkne pašvaldību jau nākamā gada sākumā varētu plānot savā budžetā šos papildu ieņēmumus un jau tuvākajā laikā nodrošināt nepieciešamos ieguldījumus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.”

Pašvaldību budžetu ieņēmumu būtiskāko daļu veido iedzīvotāju samaksātie nodokļi. Tāpat pašvaldības saņem dotācijas no valsts budžeta. Nākamajā gadā pašvaldībām rūpīgi jāizvērtē arī savi uzkrājumi, lai turpinātu investīciju projektu īstenošanu un sociālo jautājumu risināšanu.

Piedāvājums tiks izskatīts finanšu ministra vadītās grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam sēdē.