Jaunumi

Ceturtdien, 17. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē ir izskatīti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, lai uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim ieviestu iekšzemē pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0 procentu likmi Covid-19 vakcīnu un  Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei, kā arī pakalpojumiem, kas cieši saistīti ar šādām vakcīnām un ierīcēm.

PVN ir harmonizēts nodoklis Eiropas Savienībā (ES), tādējādi noteikumus par PVN likmēm regulē ES līmenī un dalībvalstīm nav tiesību ieviest tādas PVN likmes preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai, kas netiek konkrēti atrunātas tā sauktajā PVN direktīvā. Lai gan pašreizējie PVN noteikumi ļauj daļēji samazināt Covid-19 vakcīnu un testu izmaksas, tie neļauj piemērot PVN 0 procentu likmi šādām vakcīnām un ar tām cieši saistītiem pakalpojumiem. Tāpat tie neļauj piemērot PVN samazinātu vai PVN  0 procentu likmi in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, tai skaitā ar tām cieši saistītiem pakalpojumiem.

Lai dalībvalstis varētu ieviest atbilstošas PVN samazinātās likmes un samazināt medicīniskās aprūpes izmaksas, tādējādi to padarot pieejamāku iedzīvotājiem, Eiropas Komisija piedāvāja grozīt  PVN direktīvu attiecībā uz pagaidu pasākumiem saistībā ar PVN Covid-19 vakcīnām un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm. Šā gada 11. decembrī ir publicēta Padomes direktīva (ES) 2020/2020, ar ko, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, groza Padomes Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pagaidu pasākumiem saistībā ar PVN, kas piemērojams Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kas stājas spēkā 2020.gada 12.decembrī. Šī direktīva paredz dalībvalstu izvēles iespēju uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim, noteikt:

  • PVN 0 procentu likmi Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei un ar šādām vakcīnām un ierīcēm cieši saistītiem pakalpojumiem;
  • PVN samazināto likmi Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei un ar šīm ierīcēm cieši saistītiem pakalpojumiem. 

Latvijā vakcīnām jau šobrīd  ir piemērojama PVN samazinātā  likme 12 procentu apmērā. Lai sasniegtu mērķi samazināt medicīniskās aprūpes izmaksas un padarīt Covid-19 vakcīnas pieejamākas iedzīvotājiem, ar grozījumiem PVN likumā tiek rosināts izmantot iespēju ieviest PVN 0 procentu likmi gan Covid-19 vakcīnām, gan Covid-19  in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, gan pakalpojumiem, kas cieši saistīti ar šīm vakcīnām un ierīcēm.

Ņemot vērā ar Covid-19 pandēmiju saistītās situācijas steidzamību, iepriekš minētā direktīva ir jāpārņem Latvijā pēc iespējas ātrāk un atbilstošāk Latvijas situācijai, tādējādi savlaicīgi tiktu nodrošināta piekļuve Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm par samērīgākām izmaksām.

Likumprojekts pieejams MK mājaslapā. Par grozījumiem likumā vēl lems Saeima.