Jaunumi

Trešdien, 30. septembrī, Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē izskatīja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību budžetu pavadošo likumprojektu paketē. Likumprojekts satur gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas un izpildes procesu regulējošās normas, kuru spēkā stāšanās nepieciešama jaunajā budžeta ciklā līdz ar kārtējā budžeta gada sākšanos.

Likumprojekts paredz pilnveidot regulējumu par budžeta elastības mehānismu budžeta vadības procesos. Tiek paplašinātas ministriju iespējas nākamajā saimnieciskajā gadā izmantot iepriekšējā gada neizlietotos asignējumus. Šo normu ir paredzēts piemērot 2021. gadā jau attiecībā uz 2020. gada neizlietoto asignējumu.

Ar grozījumiem paredzēts mainīt gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un konsolidētā saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņus, lai ātrāk nodrošinātu Saeimu, MK un sabiedrību ar informāciju par pagājušā gada budžeta izpildi, lēmumu pieņemšanai par budžetu nākamajam gadam. Tostarp tiek paredzēts, ka Saeimas vēlēšanu gadā MK iesniedz konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu (kopā ar Valsts kontroles atzinumu) jaunievēlētajai Saeimai. Tādējādi jaunievēlētā Saeima izskata Valsts kontroles atzinumu un pieņem budžetu nākamajam gadam.

Paredzēts arī pilnveidot valsts budžeta likuma paskaidrojumu sadaļu un to struktūru atbilstoši praksei, kā arī precizēt terminus “investīcijas” un “valsts parāds”. Budžeta paskaidrojumi pilnveidotā izskatā izstrādājami jau 2021. gada laikā, sagatavojot valsts budžeta likumprojektu 2022. gadam.

Tāpat tiek nostiprināts tiesiskais regulējums par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu, kas ir svarīgs instruments ekonomikas atlabšanas un stabilizēšanas nodrošināšanai, kā arī tiek veiktas citas budžeta plānošanas un izpildes ciklam svarīgas pilnveidojošas izmaiņas.

Likumprojektam nav finansiālās ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem, bet ir procesu ietekme, proti tas paredz izmaiņas budžeta plānošanas, sagatavošanas un izpildes uzskaites procedūrās.

Likumprojekts pieejams MK mājaslapā