Jaunumi

Otrdien, 19. aprīlī, Ministru kabinets (MK) piešķīra MK Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu valsts publisko finanšu vadības pilnveidošanā Finanšu ministrijas (FM) Budžeta departamenta direktorei Taisai Trubačai. Finanšu nozarē MK Atzinības raksts piešķirts arī Valsts kases pārvaldniekam Kasparam Āboliņam par nozīmīgu ieguldījumu valsts ilgtspējīgo finanšu attīstībā, nodrošinot pirmo valsts ilgtspējīgo obligāciju emisiju Latvijas vēsturē.

FM pārstāve Taisa Trubača jau vairāku gadu garumā sniedz neatsveramu ieguldījumu gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta, tā paskaidrojumu izstrādāšanā. Veidojot stabilu finanšu sistēmu un veicinot Latvijas iedzīvotāju labklājību, Taisas Trubačas darba ikdiena ir saistīta arī izstrādāto budžetu finanšu vadību un attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu ietekmes izvērtējumu uz valsts budžeta izdevumiem. Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi un citiem pērnā gada izaicinājumiem finanšu nozarē, Taisa Trubača ir sniegusi nozīmīgu devumu, lai izveidotu atbildīgu un sabalansētu valsts budžetu, kas vērsts uz izaugsmi un Latvijas spēcināšanu. Līdz ar to, šā gada budžetā nozīmīgs finansējums ir piešķirts veselības, izglītības un ārējās drošības jomām, kas sniedz nozīmīgus ieguvumus ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Savukārt Kaspars Āboliņš Valsts kases pārvaldnieka amatā darbojas kopš 2006. gada un profesionālās zināšanas papildinājis ar finanšu risku, kredītrisku, finanšu tirgu un instrumentu vadību saistītās starptautiskās mācībās un semināros. Pateicoties Kaspara Āboliņa profesionālajam ieguldījumam un rūpīgai darba koordinēšanai, pērnā gada nogalē pirmo reizi vēsturē Valsts kase Latvijas Republikas vārdā pirmā no Baltijas un Skandināvijas valstīm ir emitējusi ilgtspējīgās obligācijas. Obligācijas emitētas Latvijas ilgtspējīgas attīstības atbalstam un finansējuma piesaistei pasākumiem un prioritātēm, kuras vērstas uz klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanu, virzību uz klimatneitralitāti un labklājības celšanu. Līdz ar to, ilgtspējīgo obligāciju ietvars starptautiski apliecinājis Latvijas stingro apņemšanos sasniegt izvirzītos mērķus klimata pārmaiņu seku mazināšanai un klimatneitralitātes nodrošināšanai, sniedzot pienesumu Eiropas un pasaules klimata mērķu sasniegšanā.

Vienlaikus MK atzinības raksts šogad tiks pasniegts vairākiem valsts iestāžu un kapitālsabiedrību  pārstāvjiem ārlietu, iekšlietu, veselības, izglītības un zinātnes, un zemkopības nozarēs – Inesei Liepiņai, Lindai Jaunarājai-Janvārei, Mārim Ozoliņam, Kārlim Akmenim, Dmitrijam Homenko, Jolantai Vaģelei, Ģirtam Krūmiņam, Zanei Straumei, Dzintrai Lejniecei, Agrai Brūnei. Kā arī MK Atzinības raksts piešķirts Rīgas Tehniskajai universitātei un tās rektoram Leonīdam Ribickim

Ministru kabineta Atzinības raksts ir dibināts 1995. gadā. To pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, t.sk. ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.