Nozares ziņas

Šovasar studenti aicināti izmantot laiku lietderīgi un gūt karjeras izrāvienu – izpētīt un izteikt priekšlikumus, ietekmējot revīzijas nozari Latvijā. Profesionālās ievirzes programmā “Re: Vīzija par nākotni” bakalaura un maģistra līmeņa studentiem no dažādām augstskolām piedāvās mentoru un lektoru atbalstu, kā arī iespēju smelties idejas un iestrādnes savam diplomdarbam. Atbalstošu vidi pētījumiem un inovācijām par to, kā veicināt izpratni par revīzijas pakalpojuma mērķi, parādot tā plašumu un ietekmi uz tautsaimniecību, sadarbībā ar Finanšu ministriju piedāvā Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC.

“Studentiem, kuri piedalās mūsu jaunajā programmā, būs iespēja iegūt ekskluzīvas, padziļinātas zināšanas par revīzijas jomu, iegūt kontaktus šajā nozarē, dodot ierosmi darbam revidenta profesijā, kā arī inovācijām revīzijas nozarē. Šī programma nenoliedzami palīdzēs attīstīt pētniecības spējas, kritisko domāšanu un interesi iesaistīties kopienai aktuālu jautājumu risināšanā,” ieguvumus uzsver profesore Signe Bāliņa, LUMIC centra vadītāja.

Dalībniekiem jāreģistrējas, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu līdz 30. jūnija plkst. 23.59.  Programmā paredzētas vienreizējās stipendijas par godalgotu vietu tām komandām, kuras saskaņā ar komisijas lēmumu programmas ietvaros īstenojušas labākās idejas. Paredzētais stipendiju fonds ir 3000 eiro. Programmas norises laiks no 4. jūlija līdz 4. oktobrim.

Komandām programmas laikā būs nodrošinātas piecas izglītojošas lekcijas, kas ievadīs tēmā un dos praktisku ieskatu par revīzijas procesu. Tās aptvers gan teorētisko bāzi, gan arī praksi. Piemēram, kas tiek saprasts ar vārdu “revīzija”, revīzijas un revidenta darbības normatīvais regulējums, starptautiskie standarti, revīzijas procesā iesaistītās personas, informācijas avoti izpratnes iegūšanai. Tāpat uzmanība tiks pievērsta arī tehnoloģiju potenciāla izmantošanai revīzijas uzraudzības procesā: tehnoloģijas, programmatūra revīzijas uzraudzības procesa iespējamai automatizēšanai un digitalizācijai. Kas ir ilgtspēja un kāpēc tā ir svarīga? Likumdošanas bāze - kas ir spēkā šobrīd un kas tiek plānots nākotnē? Kā tas ietekmē revīzijas profesiju? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem interesentiem būs iespēja noskaidrot programmas ietvaros.

“Viens no programmas mērķiem ir izstrādāt Finanšu ministrijas izvirzīto izaicinājumu inovāciju risinājumus jeb prototipus, kas veicinātu veidot revidentu valstiskās uzraudzības procesu modernāku, integrējot tajā inovatīvus risinājumus. Tāpat esam ieinteresēti veicināt izpratni un sabiedrības kompetenci par revīzijas politiku, īstenojot programmu, tādēļ nodrošināsim lekcijas par revīzijas normatīvo regulējumu Latvijā un starptautiskajiem standartiem, revīzijas pakalpojuma valstiskās uzraudzības procesu, tehnoloģiju potenciāla izmantošanu revīzijas procesā, kā arī citas lekcijas, ņemot vērā studentu vajadzības, lai nodrošinātu pilnvērtīgu dalību profesionālās ievirzes programmā,” skaidro Finanšu ministrijas pārstāve Tatjana Trenko.

Programmu īstenos Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC sadarbībā ar Finanšu ministriju. Savu iesaisti ir apstiprinājusi SIA “PricewaterhouseCoopers”, kas nodrošinās lekcijas, kā arī AS “Nexia Audit Advice” un SIA “Orients Audit & Finance”, kas sniegs metodoloģisko atbalstu saistībā ar pētniecības virzienu un atbalstīs konsultatīvi.

 

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.

 

Par Latvijas Universitātes Inovāciju centru LUMIC

Latvijas Universitātes Inovāciju centrs LUMIC veidots, lai radītu jaunus inovatīvus risinājumus Rīgā  – Baltijas reģiona inovāciju lielpilsētā. Tā ir vairāk nekā vienkārši ideju laboratorija. Tā ir tikšanās vieta dažādu nozaru pārstāvjiem  –  zinātniekiem, uzņēmējiem, IT profesionāļiem, studentiem un domātājiem. Ikvienam pieejama, atvērta un draudzīga vide, kas aicina domāt.