Finanšu ministrs Jaunumi

Finanšu ministrs Jānis Reirs Sadarbības sanāksmē 7. februārī aicinās atbalstīt priekšlikumu paredzēt iespēju pašvaldībām pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu līdz 2022. gada beigām, neaprēķinot nokavējuma naudu.

Jānis Reirs: “Daudziem cilvēkiem summas rēķinos par elektrību un siltumu ir būtiski pieaugušas. Nodokļu nomaksas termiņa pagarināšana, ļaujot par nekustamo īpašumu norēķināties visa 2022. gada laikā, ir risinājums, kas palīdzētu pašvaldībām atvieglot iedzīvotāju un uzņēmumu finansiālo slogu un sabalansēt naudas plūsmu visa gada garumā.”

Iniciatīva ir pārrunāta ar pašvaldībām un guvusi Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu.

Saskaņā ar Finanšu ministrijas izstrādāto iniciatīvu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā tiktu veikti attiecīgi grozījumi, kas paredz iespēju pašvaldībām 2022. gadā noteikt no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” atšķirīgus NĪN nomaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2022. gada ietvaros. Par taksācijas gadam aprēķināto NĪN maksājuma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiktu aprēķināta, ja maksājums veikts līdz taksācijas gada 31. decembrim.

Vispārējā kārtība paredz, ka NĪN saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” jāmaksā reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas, un nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā par visu gadu.