Piektdien, 9. jūlijā, Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021. – 2022. gadam projekts ir iesniegts Ministru prezidentam izskatīšanai Ēnu ekonomikas apkarošanas padomē. Jaunajā plānā primārais ir ministriju dialogs ar nozaru organizācijām, lai panāktu biznesa vides sakārtošanos un labprātīgu nodokļu saistību izpildi.

Finanšu ministrs Jānis Reirs atzīst: “Reālākais veids, kā dot triecienu ēnu ekonomikai, ir dialogs ar nozaru asociācijām, tās vislabāk pārzina situāciju nozarē un apzinās, cik svarīga godīgai konkurencei ir ēnu ekonomikas apkarošana. Asociācijas ir gatavas sadarboties, piedāvāt savu redzējumu ēnu ekonomikas mazināšanai, tajā skaitā inovatīvus risinājumus, kā valsts var atbalstīt godīgus nodokļu maksātājus.”

Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā ir ietverti konkrēti nozaru ministriju un tautsaimniecības nozaru asociāciju ekspertu priekšlikumi ar ēnu ekonomiku mazinošiem pasākumiem, kas īstenojami noteiktos termiņos, nozarēs, kurās ēnu ekonomikas īpatsvars ir būtiski augsts. Par plāna prioritātēm ir definētas prettiesisku līdzekļu iegūšanas aprites mazināšana un “aplokšņu algu” maksāšanas ierobežošana.

Līdz šim uzraugošās iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts robežsardze u.c.), aktīvi iesaistoties ēnu ekonomikas apmēra mazināšanā, ir paveikušas daudz un sasniegušas konkrētus rezultātus. Lai arī ir palielinājusies politikas veidotāju izpratne, ka ēnu ekonomikas mazināšana nav tikai kontrolējošo iestāžu uzdevums, tomēr ēnu ekonomikas īpatsvars vairākās nozarēs joprojām saglabājas augsts. Tādēļ darbs pie ēnu ekonomikas mazināšanas ir mērķtiecīgi jāturpina ciešā sadarbībā ar nozarēm, meklējot jaunus un inovatīvus risinājumus.

Ēnu ekonomikas ierobežošana ir ilgtermiņā koordinēti, kompleksi veicami vairāku iestāžu pasākumi, un to efektīvākai īstenošanai pašlaik ir nepieciešams nozaru ministriju konstruktīvs dialogs ar nozaru organizācijām un iesaistītajām iestādēm uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un  labprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai.

Plāns ir atvērts dokuments jaunu pasākumu iekļaušanai atkarībā no apzinātiem ēnu ekonomiku ietekmējošiem faktoriem, konstatētajiem riskiem un rastiem risinājumiem to ietekmes mazināšanai tautsaimniecības nozarēs, tostarp neprognozējamo Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Lai nodrošinātu plāna projektā iekļauto pasākumu savlaicīgu un sekmīgu īstenošanu, nepieciešams sasaukt Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdi sagatavotā plāna projekta izskatīšanai un apstiprināšanai. Ēnu ekonomikas mazināšanas aktivitātes un sasniegtie rezultāti tiks vērtēti arī valsts budžeta veidošanas procesā, izskatot nozaru ministriju prioritāros pasākumus.

Ēnu ekonomikas ierobežošana sniedz papildu ieņēmumus valsts budžetā.