Jaunumi

Atbilstoši paziņojuma par "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programma stratēģisko ietekmi uz vidi" novērtējuma "Vides pārskata projekta" nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, pieejama prezentācija par plānošanas dokumenta projektu: "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projektu".

Prezentācija būs pieejama laika posmā no 2020.gada 23.novembra līdz 2020.gada 27.novembrim tīmekļa vietnēs www.fm.gov.lv, www.esfondi.lv un www.grupa93.lv. Šajā laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz Finanšu ministrijas e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv vai SIA “Grupa93” e-pasta adresi: info@g93.lv. Saiti uz tīmekļa vietni, kur pieejama prezentācija, iespējams arī saņemt, piesakot to pa e-pastu: info@g93.lv vai tālruni: 27373939.