Jaunumi

Valsts ieņēmumu dienests (VID) kā nozares uzraugs noziedzīgi iegūtu līdzekļu jomā ir veicis uzņēmuma “Chatextech” pārbaudi un konstatējis būtiskus pārkāpumus. Pārbaudes rezultātā VID ir apturējis uzņēmuma darbību un piemērojis 100 000 eiro soda naudu.

“Latvijas valdība ir nelokāma savā apņēmībā stiprināt finanšu sistēmas integritātes un visu, īpaši ievainojamāko, sabiedrības locekļu aizsardzības pasākumus pret kaitnieciskām un negodprātīgām darbībām. Mēs nepieļausim darbības, kas tiek veiktas, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus, tai skaitā izmantojot ļaunprogrammatūras un necaurspīdīgus darījumus ar virtuālām valūtām,” uzver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Tādām inovatīvām tehnoloģijām un risinājumiem kā virtuālās valūtas un norēķini ar tām var būt transformējoša, pozitīva ietekme uz finanšu sistēmas lietotāju iespēju daudzveidību. Vienlaikus šī tirgus straujā attīstība pasaulē un pašlaik izteiktā anonimitāte pievilina vieglas peļņas meklētājus un noziedzniekus, kas cer slēpt savas pēdas reizēm šķietami legālu uzņēmumu aizsegā. Kompetento iestāžu un uzraugu pārrobežu sadarbība ir viens no efektīvākajiem agrīniem līdzekļiem cīņā pret ļaundariem, kas, digitālās vides globālās aptveres iedrošināti, izvērš savas shēmas attālināti.

Sekmīgas sadarbības un koordinētas rīcības rezultātā Latvijas VID kā nozares uzraugs noziedzīgi iegūtu līdzekļu jomā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) institūcijām pirmdien, 8. novembrī, pēc pārbaudē konstatētiem būtiskiem pārkāpumiem ir apturējis Latvijā reģistrēta uzņēmuma “Chatextech” darbību un piespriedis 100 000 eiro soda naudu. Secināts, ka uzņēmums nav bijis dibināts ar mērķi veikt godīgu uzņēmējdarbību, bet gan bijis čaulas kompānija, kuras aizsegā potenciāli sniegts virtuālās valūtas maiņas atbalsts izspiedējprogrammatūras uzbrukumos ASV iegūtas izpirkuma maksas legalizēšanai. Papildus piemērotajai soda naudai “Chatextech” amatpersonas tiks iekļautas riska personu reģistrā, kas liegs tām turpmāk veikt uzņēmējdarbību Latvijā.

Par pārbaudē konstatēto VID ziņos arī Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm. Latvijas kompetentās iestādes kopīgi un ciešā sadarbībā ar starptautiskiem partneriem turpinās strādāt, lai novērstu un nepieļautu, ka Latvija un tās uzņēmējdarbības vide tiek izmantota noziedzīgiem mērķiem.

Pilnu ASV Valsts kases paziņojumu par piemērotajām sankcijām pret virtuālo valūtu maiņas pakalpojumu sniedzēju “Chatextech” [un saistītajām personām] skatīt ASV Valsts kases mājaslapā.