Finanšu sektors Jaunumi

Ar Saeimas šodien pieņemto Segto obligāciju likumu Latvija ir spērusi soli uz priekšu kapitāla tirgus attīstībā. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) sniedza tehniskos konsultāciju pakalpojumus, lai atbalstītu jaunā likuma sagatavošanu, ko finansēja Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programma. Pēc tam, kad 2019. gadā Igaunija pieņēma nodrošināto obligāciju likumu, Latvijas jaunais likums ir vēl viens posms Baltijas mēroga kapitāla tirgus izveidē.

Finanšu ministrs Jānis Reirs: "Mēs vēlamies atzīmēt reģionālo un vietējo tirgus dalībnieku interesi visā procesā un segto obligāciju instrumenta ilgtermiņa potenciālu. Pieņemtais likums ir auglīgas ieinteresēto pušu, tostarp Finanšu nozares asociācijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, sadarbības rezultāts. Jāuzsver arī ERAB līdzdalība, kas sadarbībā ar Ričardu Kemmišu un ekspertu komandas iesaisti, sniedza starptautiskās pieredzes konsultācijas, lai izveidotu konkurētspējīgu sistēmu segtajām obligācijām."

Šarlote Rūe, ERAB rīkotājdirektore Centrālajā un Dienvidaustrumeiropā: “Mēs esam priecīgi redzēt, ka kopējie centieni ieviest likumu par segtajām obligācijām ir piepildījušies. Segtās obligācijas ir labi izveidots instruments daudzās attīstītajās ekonomikās un labi piemērotas Baltijas valstīm, jo padziļina kapitāla tirgus attīstību.”

Segtās obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitējušas bankas un kuras nodrošina hipotēku portfelis. Tie ir svarīgs un efektīvs ilgtermiņa, zema riska finansējuma avots. Šis vērtspapīru veids ir ieguvums emitentiem, investoriem, tirgus dalībniekiem un sabiedrībai, stimulējot reālo ekonomiku ar to ietekmi uz mājokļu tirgu.

Segto obligāciju likumdošanas ieviešana Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir visas Baltijas valstu kapitāla tirgus attīstības stūrakmens, kura mērķis ir piesaistīt investīcijas, apvienojot stiprās puses un pārvarot ierobežojumus. Iniciatīva atbilst 2017. gadā uzsāktajam Baltijas valstu kapitāla tirgu sadarbības memorandam.

Kopš tā laika ERAB ir strādājusi ar Baltijas valstīm, lai ieviestu tādus kopīgus projektus kā atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, MVK ieguldījumu izpētes pārklājuma programma un darbs pie kopīgas indeksu klasifikācijas, kā arī komerciālo vērtspapīru instrumenta ieviešanai.

Iekļaujot Eiropas Savienības segto obligāciju direktīvu, jaunais likums Latviju nostāda direktīvas transponēšanas darba priekšgalā. Likums ietver arī visus Baltijas valstu segto obligāciju likumdošanas elementus, īpaši attiecībā uz seguma aktīvu nodošanu. Gan nozare, gan reitingu aģentūras ir atzinīgi novērtējušas likuma izstrādi.