Jaunumi AFCOS

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sekretariāts (AFCOS) sagatavojis informatīvo ziņojumu par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2021. gadā. Ziņojumā sniegta informācija par veiktajiem un plānotajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem, kā arī par 2021. gadā konstatētajām neatbilstībām un dati par saņemtajiem iesniegumiem saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem ES fondos.

“Apkopotie dati par aizvadīto gadu ļāva identificēt jomas, kurās neatbilstības tika konstatētas vislielākajos apjomos, tādējādi ļaujot plānot un koncentrēt savus resursus vājākajās jomās. Kā būtisks aizvadītā gada notikums ES finanšu interešu aizsardzībā ir jāmin uzsāktā sadarbība ar Eiropas Prokuratūras izmeklētājiem. Arī šogad darbu turpinām gan pie krāpšanas apkarošanas preventīviem pasākumiem, gan e-apmācību modeļa izstrādes, gan sadarbības pasākumu organizēšanas,” norāda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departamenta direktore Nata Lasmane.

2021. gadā 2014. - 2020. gada plānošanas periodā ES fondu izlietojumā konstatētas 1652 neatbilstības par kopējo summu 33 500 236 eiro. Līdz ar to, salīdzinot ar kopējiem attiecināmiem izdevumiem, kopējais 2021. gadā konstatēto neatbilstību summas īpatsvars ir palielinājies un veidoja 2,6% (salīdzinājumam 2020. gadā – 0,68%).

AFCOS funkciju Latvijā pilda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments.

Informatīvais ziņojums skatāms Tiesību aktu portālā.