Covid-19 Jaunumi

Lai palīdzētu uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem Covid-19 straujās izplatības dēļ valstī noteikto ierobežojumu laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta programmu, kas paredz darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai. To izmaksās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) gan par oktobri, gan novembri varēs iesniegt, sākot ar šī gada 22. novembri un līdz 15.decembrim.

Tā kā atbalsta programmas saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID sāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām – fiziskām personām, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem vai individuālajiem komersantiem to ienākumu kompensēšanai, kā arī patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai. 

Atbalsts algu subsīdijai ir pieejams par diviem mēnešiem, no šā gada 1. oktobra līdz 30. novembrim, bet ne ilgāk, kā ir spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Jāņem vērā, ka atbalsts tiks piešķirts tiem darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu. Atbalstu varēs saņemt arī, ja, piesakoties atbalstam par oktobri, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties atbalstam par novembri, ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju), vai arī ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.

Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
  • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un nomaksāt nodokļus par darbinieku algu. Pašnodarbinātām personām (tostarp mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem) saņemtās algu subsīdijas jānorāda savos saimnieciskās darbības ienākumos un no tām jānomaksā nodokļi tāpat kā no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

Algu subsīdijai var pieteikties, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par uzņēmuma darbiniekiem pieteikumu algu subsīdijai iesniedz darba devējs, bet atbalstu uz savu kontu saņem darbinieks. Savukārt pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji pieteikumu algu subsīdijai par sevi aizpilda paši.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.