Nozares ziņas

Lai veicinātu efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātājiem un valsts pārvaldi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) jau kopš 2019. gada īsteno Padziļinātās sadarbības programmu. Tā ir sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur noteiktie kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek iekļauti trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts, un atkarībā no līmeņa programmas dalībnieki saņem dažādas priekšrocības sadarbībā ar VID un citām valsts iestādēm. 2021. gadā kvalifikācijas prasības izturējuši un programmai pievienojušies 1244  uzņēmumi, tādējādi kopējais dalībnieku skaits sasniedzis 5244. No tiem bronzas līmenī ir 4871 dalībnieki, sudraba līmenī - 300, bet zelta – 73 uzņēmumi.

Raugoties valsts budžeta kontekstā, 2020. gadā Padziļinātās sadarbības programmas zelta līmeņa dalībnieki nodrošināja valsts budžeta ieņēmumus 1201 milj. eiro, sudraba līmeņa – 1434 milj. eiro un bronzas līmeņa – 1269 milj. eiro.

2020. gadā vislielākos nodokļu ieņēmumus programmas dalībnieki nodrošināja ar pievienotās vērtības nodokli – 1144,51 milj. eiro. Savukārt, izvērtējot atsevišķi katra līmeņa ieguldījumu valsts budžetā, 2020. gadā zelta līmenī lielāki budžeta ieņēmumi nodrošināti ar akcīzes nodokli, bet sudraba un bronzas līmenī – ar pievienotās vērtības nodokli.

Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki ir arī pauduši pārliecinošu atbalstu godīgai konkurencei un labprātīgai nodokļu saistību izpildei, nodrošinot ikmēneša papildu balvas čeku loterijas uzvarētājiem. Kopš čeku loterijas sākuma 2019. gada 1. jūlijā balvas tajā ir piedāvājuši 28 uzņēmumi – Padziļinātās programmas dalībnieki. No tiem seši zelta līmeņa dalībnieki, trīs sudraba līmeņa dalībnieki un 19 bronzas līmeņa dalībnieki. 2020. gadā kopumā tika piedāvātas 167 balvas no 12 uzņēmumiem.

Kopumā vislielākais programmas dalībnieku īpatsvars ir Rīgas reģionā – 66 % no visiem programmā iekļautajiem uzņēmumiem jeb 3446 programmas dalībnieki, savukārt vismazākais dalībnieku skaits ir Latgales reģionā – 2 % no visiem programmā iekļautajiem uzņēmumiem jeb 92 uzņēmumi.

Šogad starp biežāk sastopamajiem programmas dalībnieku saimnieciskās pamatdarbības veidiem līderpozīcijās ir tautsaimniecības sektors - vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus - 32 %, kam seko veselības aizsardzība ar 11 % un datorprogrammēšana ar 10%. Vairumtirdzniecība ir pamatdarbības veids lielākajam dalībnieku skaitam visos programmas līmeņos - 16 % zelta līmenī, 25 % sudraba līmenī un 16 % bronzas līmenī.  

Starp zelta līmeņa dalībniekiem līderpozīcijas ieņem šādi tautsaimniecības sektori: datorprogrammēšana – 6 % no visiem zelta līmeņa dalībniekiem, un uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos– arī 6 %. Savukārt sudraba līmenī 4,6 % dalībnieku ir iesaistīti farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecībā un 3,6 % – automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošanā, bet bronzas līmenī – 3,6 % datorprogrammēšanā un 3,5 % – sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanā un pārvaldīšanā.

Programmas dalībnieku reģistrācijas dati liecina, ka programmā iekļauti pieredzējuši uzņēmumi, kas sava nozarē darbojas vidēji 18 gadus.

Ar pilnu Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku pētījumu aicinām iepazīties VID tīmekļvietnes sadaļā Padziļinātās sadarbības programma. Turpat pieejams arī šī gada 26. martā notikušā video semināra ieraksts un prezentācija

Kopš 2019.gada 1. janvāra Padziļinātās programmas dalībnieki atkarībā no to darbības apjoma tiek grupēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas. Šobrīd programmas dalībniekiem ir pieejamas dažādas VID un citu iestāžu sniegtās priekšrocības atkarībā no tā, kurā līmenī uzņēmums iekļauts. Lai pretendētu uz dalību programmā, visi komersanti tiek vērtēti pēc vienotiem (kopumā 15) kritērijiem. Papildus kritēriji tiek piemēroti grupēšanai, kas katram līmenim ir atšķirīgi. Dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID vērtē reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki programmā tiek iekļauti katru gadu no 1. janvāra. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz viens gads, bet sudraba līmenī – vismaz divi gadi. Programmas dalībnieki, vērtēšanas kritēriji, priekšrocības un cita informācija pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Padziļinātās sadarbības programma”.