Atveseļošanas fonds ES fondi Jaunumi

Otrdien, 28. septembrī, valdības izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto ES fondu pusgada informatīvo ziņojumu. Līdz ar papildu Eiropas Savienības (ES) finansējuma piesaisti Covid-19 negatīvās ietekmes mazināšanai, Latvijai turpmākajos gados būtiski palielināsies pieejamais ārvalstu finanšu atbalsta apjoms. To veidos vēl īstenojamās ES fondu investīcijas 2014. – 2020. gadam, kā arī jaunā ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda,  REACT-EU un Atveseļošanas fonda finansējums.

“Šogad esam piesaistījuši nozīmīgas ES investīcijas, kas tuvākajos gados palīdzēs Latvijas ekonomikai pārvarēt pandēmijas izraisītos izaicinājumus. Tā ir gan nozīmīga iespēja veikt nepieciešamās reformas un ieguldījumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, gan arī liela atbildība, nodrošinot pieejamā finansējuma  efektīvu izmantošanu,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs. 

Ziņojumā norādīts, ka Latvijai pieejamā finansējuma apjomu veidos vēl plānotie ES maksājumi 2 miljardu eiro apmērā 2014. – 2020. gada ES fondu periodā, jaunā ES fondu perioda no 2021. – 2027. gadam finansējums 4,4 miljardi eiro, kā arī REACT-EU finansējums - 264,1 miljoni eiro un Atveseļošanas fonda investīcijas – 1,82 miljardi eiro. REACT-EU finansējums būs pieejams līdz 2023. gada beigām, savukārt Latvijas Atveseļošanas fonda plānā ietvertais finansējums – līdz 2026. gada augusta beigām.

Šī brīža prioritāte ir Atveseļošanas fonda plāna reformu un investīciju īstenošana. Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un institūcijām ir sagatavojusi Atveseļošanas fonda reformu un investīciju ieviešanas grafiku. Lai nodrošinātu atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, nozaru ministrijām un Valsts kancelejai būtiski ievērot noteikto grafiku un nekavējoties uzsākt normatīvā regulējuma izstrādi investīciju ātrākai uzsākšanai.

Tāpat turpinot aktīvu darbu pie ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda uzsākšanas, līdz 2021. gada beigām ir plānots iesniegt darbības programmas projektu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.  Ministrija veic nepieciešamās darbības, lai līdz 2021. gada beigām būtu spēkā ES fondu 2021. - 2027. gada vadības likumprojekts un pakārtotie horizontālie MK noteikumi.

No plānošanas perioda sākuma līdz 2021. gada 18. augustam īstenošanā ir 2125 investīciju projekti par 4 miljardiem eiro jeb 85,6 % no pieejamā ES finansējuma, tai skaitā noslēgti 167 jauni projektu līgumi par kopējo ES finansējumu 207,8 miljoni eiro.  Maksājumi projektu īstenotājiem šajā laika periodā sasniedz gandrīz 2,7 miljardus eiro jeb 57,9 % no 2014. – 2020. gada plānošanas periodā pieejamā finansējuma.

Apjomīgākās investīcijas 2021. gadā, laikā no janvāra līdz augustam, bijušas vides un reģionālās attīstības jomā – 51,6 miljoni eiro, izglītība jomā – 50,5 miljoni eiro, kā arī pētniecībā, attīstībā un inovācijās – 46,8 miljoni eiro.

Savukārt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu līdzfinansēto investīciju jomā ir notikusi lielākā daļa projektu konkursu un īstenošanā ir projekti un divpusējās sadarbības pasākumi par 58,1 miljoniem eiro, kas ir 68 % no kopā pieejamā donoru atbalsta finansējuma 85,4 miljonu eiro apmērā.

Pusgada ziņojums par ES fondu investīciju progresu līdz 2021. gada 1. augustam pieejams ES fondu mājaslapā - Ziņojumi Ministru kabinetam un Saeimas komisijām (esfondi.lv)