ECOFIN Finanšu ministrs Jaunumi

Otrdien, 24. maijā, Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes ECOFIN sanāksmē Briselē, Beļģijā, Latvija, vienojoties ar dalībvalstīm Igauniju, Lietuvu un Slovākiju, nāk klajā ar kopīgu valstu paziņojumu, kas mudina konfiscēt Krievijas sankcionētām personām piederošos iesaldētos aktīvus, lai šos līdzekļus novirzītu Ukrainas rekonstrukcijai.

Finanšu ministrs Jānis Reirs: “Ukraina jāatjauno par agresora un tā atbalstītāju līdzekļiem”.

Kopš Krievijas īstenotās agresijas pret Ukrainu Latvija ir darījusi visu iespējamo, lai atbalstītu Ukrainu, sniedzot tai finanšu, humāno un militāru atbalstu. Arī ES ir ievērojami palielinājusi savu atbalstu finanšu, ārkārtas palīdzības un humānās palīdzības veidā. Aktīvas karadarbības rezultātā Ukrainā radikāli kritusies, pārtraukta vai izpostīta Ukrainas ražošana un lauksaimniecība, un ar katru dienu mazinās nodokļu ieņēmumi, situāciju pasliktina nelikumīga aktīvu un eksporta preču piesavināšanās lielā apmērā kā arī būtiski infrastruktūras bojājumi. Dzīvību un infrastruktūras zaudējumi ir satriecoši. Tas novedis līdz minimumam valsts iespējas nodrošināt nepārtrauktu valsts dienestu darbību un sociālo pakalpojumu sniegšanu. Jau šobrīd pēc Starptautiskā Valūtas fonda aplēsēm Ukrainas maksājumu bilances deficīts līdz jūnijam sasniegs aptuveni 14,3 miljardus eiro. Arī Ukrainas atjaunošanai pēc kara nodarītajiem postījumiem būs vajadzīgi ievērojami finanšu resursi.

ES un tās sabiedrotie ir ieviesušas sankcijas, kas noteiktas pret Krievijas iestādēm, uzņēmumiem un fiziskām personām, iesaldējot tiem piederošus aktīvus. Lai īstenotu Ukrainas atjaunošanu pēc principa “agresoram jāmaksā”, Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Slovākiju nāk klajā ar aicinājumu Eiropas Komisijai izvērtēt juridiskas iespējas konfiscēt iesaldētos līdzekļus un novirzīt tos Ukrainas rekonstrukcijai.

Papildus valstis aicina rast iespēju tos iesaldētos aktīvus, kurus nav iespējams konfiscēt, paturēt iesaldētus līdz brīdim, kamēr Krievija pilnībā kompensē Ukrainai kara rezultātā izraisītos postījumus un ciešanas. Būtiski, lai šādas aktivitātes notiktu ciešā sadarbībā ar starptautiskiem partneriem.