Finanšu sektors Jaunumi

Trešdien, 8. februārī, Finanšu ministrijas seminārā “Starptautisko finanšu institūciju finanšu un riska dalīšanas instrumenti Ukrainas rekonstrukcijas projektu īstenošanā” Latvijas uzņēmēji tika aicināti sadarboties ar starptautiskajām finanšu institūcijām, investējot attīstībā un īstenojot projektus Ukrainas rekonstrukcijā un citos attīstības tirgos, izmantojot šo augsta kredītreitinga institūciju ilgtermiņa finansējumu un riska apdrošināšanas instrumentus. Latvijas atbalsts Ukrainai šobrīd pārsniedz 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir viens no spēcīgākajiem pasaulē.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautisko finanšu institūciju finanšu un riska dalīšanas (apdrošināšanas) instrumentiem, kā arī praktiskiem soļiem dalībai projektu iepirkumos un projektu īstenošanā.

Seminārā piedalījās Latvijā pārstāvētās starptautiskās finanšu institūcijas: Pasaules Bankas grupas institūcijas – Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka (IBRD), Starptautiskā Finanšu korporācija (IFC) un Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra (MIGA), kā arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD), Eiropas Investīciju banka (EIB), Eiropas Padomes Attīstības banka (CEB) un Ziemeļu investīciju banka (NIB).

Foto no pasākuma