Covid-19 Jaunumi

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams vienreizējs valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri varēs pieteikties, sākot no šā gada 22. novembra līdz 15.decembrim Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Tā kā atbalsta programmas saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Uzņēmumiem būs pieejams vienreizējs atbalsts 30% apmērā no to aprēķinātās bruto darba algas kopsummas, tai skaitā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts par atbalsta perioda mēnesi ir 100 000 eiro. Maksimālais saistītu personu grupai pieejamais atbalsts – 1 800 000 eiro.

Atbalsts būs pieejams gan sīkiem (mikro), maziem un vidējiem, gan lieliem uzņēmumiem, kas reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu  2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
  • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lai saņemtu atbalstu, uzņēmumam jāatbilst Eiropas Komisijas noteiktajai mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijai.

Jāņem vērā, ka, piesakoties atbalstam grantam un atbalstam algu subsīdijai, prioritāri VID izmaksās atbalstu algu subsīdijai un pēc tam grantu. Ir noteikts ierobežojums, ka uzņēmuma atbalsta mēneša apgrozījums kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai un grantu nedrīkst pārsniegt 90% no salīdzināmā apgrozījuma – vidējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.

Ja uzņēmums pieteiksies valsts atbalstam tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām. 

Atbalstam jāpiesakās, aizpildot iesnieguma formu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Atbalstu VID izmaksās 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Atbalsta pasākumu īstenošanai pieejami kopumā 240 miljoni eiro, un VID atbalstu piešķirs šī finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību. Atbalsta saņēmēju sarakstu VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.