#Budžets2023 Jaunumi

Otrdien, 20. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē valdība apstiprināja Finanšu ministrijas aktualizēto rīkojuma projektu par likumprojekta par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam sagatavošanas grafiku. Projektā noteikti izpildes termiņi valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas pasākumiem.

Saeimas vēlēšanu gadā valsts budžeta likumprojektu var iesniegt Saeimā ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi MK savu uzticību. Darbs pie likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam  un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas tika sākts savlaicīgi, bet par nozaru prioritātēm lems jaunā valdība.

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas grafiks:

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

Informatīvā ziņojuma "Par aktualizētām makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2022. gada 22. decembris (ārkārtas sēde)

 

Informatīvā ziņojuma "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2022. gada 22. decembris (ārkārtas sēde)

 

Diskusijas un lēmumu pieņemšana par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam 

Finanšu ministrija

2023. gada 4. janvāris – 12. janvāris

 

Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2023., 2024. un 2025. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2023. gada 13. janvāris

Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2023., 2024. un 2025. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām

Finanšu ministrija

2023. gada 17. janvāris

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā

Ministrijas

2023. gada 19. janvāris

Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2023., 2024. un 2025. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas

2023. gada 24. janvāris

Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetā

Ministrijas

2023. gada 24. janvāris, 31. janvāris

Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana

Ministru kabinets

2023. gada 7. februāris

Fiskālo risku deklarācijas apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2023. gada 7. februāris

Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2023. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2023. gada 7. februāris

Likumprojekta  “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2023. gada 7. februāris

Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2023. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2023. gada 8. februāris

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā

Ministru kabinets

2023. gada 9. februāris