Atveseļošanas fonds Jaunumi

Otrdien, 7. septembrī, valdība apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumus par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzību. Papildus tika skatīts informatīvais ziņojums par plāna ieviešanai nepieciešamajiem finanšu resursiem.

Šobrīd Finanšu ministrija un nozaru ministrijas aktīvi strādā pie konkrētām programmām, lai iespējami ātri varētu sākt realizēt Atveseļošanas fonda plānā paredzētos projektus. Šo “spēles noteikumu” izstrāde ir pamatnosacījums kvalitatīvai un caurspīdīgai projektu īstenošanai,” uzsvēra finanšu ministrs Jānis Reirs.

Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas procesā visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm jānodrošina atbilstošas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas darbība, lai ES piešķirtais finansējums tiktu izmaksāts pamatoti, un līdzekļi investēti sabiedrības interesēs.  Sistēma nodrošinās plānā noteikto mērķu un atskaites punktu sasniegšanas uzraudzību. Lai uzraudzību veiktu efektīvi un pārskatāmi, tiks apkopota standartizētu kategoriju dati un informācija, kas ļautu novērst un konstatēt pārkāpumus, proti, krāpšanu, korupciju, interešu konfliktu un dubulto finansējumu Atveseļošanas fonda plānā atbalstītajos projektos.

Lai sasniegtu attiecīgo mērķi, MK noteikumos noteikta Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība, atbildīgās institūcijas, kas nodrošinās noteikto īstenošanas un uzraudzības uzdevumu, informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtība u.c. nosacījumi.

Savukārt informatīvajā ziņojumā tika sniegta informācija par finanšu resursiem, kas nepieciešami Atveseļošanas fonda plāna ieviešanai un vadības un kontroles sistēmas nodrošināšanai. Kopā indikatīvi uz visu Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas periodu (6 gadi) plānoti 32,3 miljoni eiro. Visi nepieciešamie finanšu resursi Atveseļošanas fonda plāna ieviešanai ir plānoti kā terminēti uz noteiktu laiku – līdz Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas pilnīgam noslēgumam.

Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir jauna,  EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Ar Atveseļošanas fonda plāna projektu ikviens interesents var iepazīties ES fondu mājaslapā.