Jaunumi

Šodien, 27. aprīlī, valdība apstiprināja Latvijas Atveseļošanas fonda plāna precizēto versiju, paredzot vitāli svarīgas investīcijas 6 tautsaimniecībai būtiskās jomās.

Finanšu ministrs Jānis Reirs: “Pateicoties Atveseļošanas fonda plānā paredzētajām investīcijām, varēsim īstenot valstī nozīmīgas reformas, radīt jaunas darbavietas un risināt sociālus jautājumus. Kopumā ieguldījumi plānoti sešās jomās – digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, veselība, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, kā arī likuma varas stiprināšana. Esmu gandarīts, ka iesniegsim plānu Eiropas Komisijai 30.aprīlī.”

Plāna būtiskākās izmaiņas paredz, ka Latvija izmantos visu atbalsta grantu daļu 1,82 miljardu eiro apmērā, kas pēc pēdējiem aprēķiniem pieejams Latvijai. Pēc plāna apstiprināšanas valdībā, tas tiks neformāli iesniegts Eiropas Komisijā (EK) pēdējiem tehniskiem komentāriem. Finanšu ministrija plāna gala versiju oficiāli EK plāno iesniegt  30. aprīlī.

Praktisku projekta kritēriju izstrāde, publiskie iepirkumi un konkrētu pieteikumu iesniegšana notiks pēc tam, kad plāns būs apstiprināts, - provizoriski tas varētu būt šī gada otrajā pusē. Projektus varēs iesniegt uzņēmēji, pašvaldības kā arī valsts un nevalstiskās organizācijas. Atveseļošanas fonda finansējums būs pieejams laika periodam līdz 2026.gada vidum.

Plānā paredzēts palielināt fokusu uz Nacionālās industriālās politikas (NIP) mērķu sasniegšanu ar kopumā vairāk nekā 1 miljarda eiro atbalstu. Plāns virzīts arī uz Nacionālais enerģētikas un klimata plāna (NEKP) mērķu sasniegšanu.

Vienlaicīgi veiktas arī plāna saturiskās izmaiņas novirzot  lielāku finansējuma daļu sociālās iekļaušanas pasākumiem. Tāpat palielināts atbalsts energoefektivitātes pasākumiem, uzsvaru liekot tieši uz daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un uzņēmējdarbības energoefektivitātes pasākumiem. Palielināti resursi energotīklu modernizēšanai ar mērķi integrēt atjaunojamos energoresursus un samazināt patērētājiem elektroenerģijas cenu par 3% - 5%.

Mainīta proporcija starp ieguldījumiem valsts sistēmu digitalizācijā, paredzot lielākus ieguldījumus privātā sektora digitalizācijai un iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidošanā, kā arī Latvijas uzņēmumu, it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu digitālo prasmju un kompetenču attīstībā, lai pielāgotos jaunajam digitālajam dzīvesveidam. Panākts atbalsts bezizmešu sabiedriskajam transportam – pašvaldību elektroautobusu iegādei. Papildus finansējums novirzīts arī produktīvajām investīcijām pētniecībā un attīstībā. Plānā atbalstīta arī reģionālo VUGD depo izveide un plūdu risku samazināšanas pasākumi.

Latvija kā pirmā no Baltijas valstīm iesniedza un uzsāka sarunas ar EK par Atveseļošanas fonda plāna projektu, kas savlaicīgi ļāva apzināt EK nosacījumus gan par plāna saturu, gan nepieciešamajiem tehniskajiem precizējumiem. Paralēli sarunām ar EK, tika organizētas diskusijas ar sociālajiem partneriem, kā arī plāna sabiedriskās apspriedes, kuru ietvaros jebkurš interesents varēja sniegt savu redzējumu par plāna ietvaru.

Atveseļošanas fonds(Recovery and Resilience Facility), ir jauna,  EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Tā mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Atveseļošanās fonds
Atveseļošanās fonds: jomas