Budžets Jaunumi

Otrdien, 12. oktobrī, Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2022. gadam. Plānots, ka Budžeta plāna projekts Eiropas Komisijai (EK) un Eirogrupai tiks iesniegts 14. oktobrī.

Budžeta plāna projekts ietver valdības pieņemtos lēmumus par 2022. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņām, īstenojot valdības prioritātes, kā arī ar Covid-19 krīzi saistītos lēmumus un atbalsta pasākumus, kas attiecināmi uz 2022. gadu.

Attiecīgi 2022. gadam vispārējās valdības budžeta ieņēmumu prognoze ir 38,8% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), izdevumu prognoze 43,6% apmērā no IKP, budžeta deficīts 4,8% apmērā no IKP un valsts parāds 51,7% apmērā no IKP.

Budžeta plāna projekts ietver 2022. gada budžeta izstrādes procesā valdības pieņemtos lēmumus tai skaitā attiecībā uz:

  1. ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, palielinot diferencēto neapliekamo ienākumu minimumu un īstenojot ģimenes valsts pabalsta reformu;
  2. cilvēkkapitāla kapacitātes saglabāšanu un stiprināšanu publiskajā sektorā, palielinot finansējumu ārstniecības personu, amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, pedagogu, kultūras nozares un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieku atalgojumu;
  3. veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu onkoloģijas jomā, palielinot finansējumu  kompensējamiem medikamentiem un nodrošinot nepieciešamā aprīkojuma iegādi;
  4. valsts inovatīvā potenciāla stiprināšanu, palielinot zinātnes bāzes finansējumu un finansējumu fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem;
  5. pēcpandēmijas perioda ekonomiskās vides noturības veicināšanu, atbalstot uzņēmumu atgūšanos un attīstību, stiprinot uzņēmumu kapitāla bāzi un investīciju piesaisti;
  6. publisko investīciju projektu portfeļa palielināšanu un finansēšanu pašvaldību investīciju projektiem, valsts reģionālo autoceļu pārbūvē un atjaunošanā, lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozaru infrastruktūras pilnveidošanā, ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei un investīcijām valsts  militārās un aizsardzības industrijas attīstībā.

Atbilstoši Eiropas Savienības (ES) fiskālās politikas regulējumam, Latvijai kā eirozonas dalībvalstij katru gadu līdz 15. oktobrim ir jāsagatavo un jāiesniedz EK un Eirogrupai Budžeta plāna projekts, kurā tiek norādītas galvenās nākamā gada budžeta rādītāju prognozes. Budžeta plāna projekts ir veids, kādā tiek īstenota ES ciešāka iesaiste dalībvalstu nacionālo budžetu sagatavošanā. Tā mērķis ir iesniegt EK informāciju, kas ļautu tai novērtēt plānotā valsts budžeta atbilstību ES tiesību normām fiskālās disciplīnas jomā.

Vispārējās valdības budžeta plāna projekts pieejams MK mājaslapā