Otrdien, 22. martā, Ministru kabinets atbalstīja Finanšu ministrijas izstrādāto Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2021.-2022. gadam. Tas pēc Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes lēmuma ir ticis papildināts ar jauniem ierosinātiem uzdevumiem un saskaņots ar iesaistītajām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām.

Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā ir ietverti konkrēti nozaru ministriju un tautsaimniecības nozaru asociāciju ekspertu priekšlikumi ar ēnu ekonomiku mazinošiem pasākumiem, kas īstenojami noteiktos termiņos, nozarēs, kurās ēnu ekonomikas īpatsvars ir būtiski augsts. Par plāna prioritātēm ir definētas prettiesisku līdzekļu iegūšanas aprites mazināšana un “aplokšņu algu” maksāšanas ierobežošana.

Lai arī ir palielinājusies politikas veidotāju izpratne, ka ēnu ekonomikas mazināšana nav tikai kontrolējošo iestāžu uzdevums, tomēr ēnu ekonomikas īpatsvars vairākās nozarēs joprojām saglabājas augsts. Tādēļ darbs pie ēnu ekonomikas mazināšanas ir mērķtiecīgi jāturpina ciešā sadarbībā ar nozarēm, meklējot jaunus un inovatīvus risinājumus.

Ēnu ekonomikas ierobežošana ir ilgtermiņā koordinēti, kompleksi veicami vairāku iestāžu pasākumi, un to efektīvākai īstenošanai ir nepieciešams nozaru ministriju konstruktīvs dialogs ar nozaru organizācijām un iesaistītajām iestādēm uzņēmējdarbības vides sakārtošanai un  labprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanai.

Plānā ietvertie pasākumi paredz atklātākas un caurskatāmākas uzņēmējdarbības vides veidošanu, dažādu reģistru pilnveidošanu un iespēju paplašināšanu savstarpējā datu apmaiņā un izmantošanā gan nodokļu administrēšanas pasākumiem, gan iestāžu veicamo uzdevumu efektivizācijai. Tāpat tiks izvērtētas iespējas samazināt skaidras naudas apriti ekonomikā, kā vienu no ēnu ekonomiku veidojošiem faktoriem.

Ņemot vērā mūsdienu mainīgo vidi, identificējot nodokļu nomaksas riskus un jaunus ēnu ekonomiku ietekmējošus faktorus, vienmēr pastāv iespēja īstenot pasākumus paralēli apstiprinātajam plānam, iekļaujot tos citos plānošanas dokumentos.

Plāna projekts skatāms Tiesību aktu projektu portālā

Plāna pieņemšana iekļauta starp Finanšu ministrijas Atveseļošanas fonda Nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas sektora reformas pasākumiem "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā”.