Jaunumi

Otrdien, 17. augustā, valdība atbalstīja Eiropas Revīzijas palātas (ERP) locekļa amatā atkārtoti iecelt Mihailu Kozlovu, kurš pašlaik pilda ERP locekļa pienākumus. Valdība arīdzan uzdeva Ārlietu ministrijai paziņot par izvirzīto kandidatūru Eiropas Savienības (ES) Padomes Ģenerālsekretariātam.

Mihails Kozlovs ir devis būtisku ieguldījumu efektīvai Latvijas pārstāvībai ERP. Savu pienākumu ietvaros ir nodrošinājis problemātisku situāciju starp ERP un Latvijas iestādēm risināšanu vēl pirms to rašanās, respektējot gan ERP, gan Latvijas iestāžu pilnvaras un darbības principus. Tika informēti likumdevēji un izpildvara, kā arī sabiedrība un mediji par ERP darbu un tās rezultātiem, potenciālo ietekmi uz Latviju, analizējot situāciju kādā nozarē, problēmas un politikas attīstības virzienus.

ERP loceklim ir jābūt augsta līmeņa profesionālai pieredzei, kas gūta publisko finanšu, revīzijas un vadības jomā, kā arī ar izcilām zināšanām  par Eiropas iestāžu pārvaldību. Strādājot gan iepriekšējā, gan pašreizējā amatā, Mihails Kozlovs ir izveidojis plašu attiecību tīklu, tostarp ar auditēto politiku/nozaru Eiropas komisāriem un dienestu vadītajiem, Eiropas Parlamenta deputātiem, ECB, Padomes darba grupām, kā arī ņēmis regulāru dalību EP Budžeta kontroles un citās komitejās un komiteju rīkotajās publiskajās uzklausīšanās, piemēram, par pētniecības un inovāciju finansējumu ES.

Mihails Kozlovs ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā, ar izcilību absolvējis Londonas pilsētas Universitāti (City University London, Cass Business School), tāpat viņam ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, starptautiskajā ekonomikā un biznesa vadībā.

Profesionālās nākotnes mērķi Mihailam saistīti ar padziļinātas sadarbības veidošanu ar partneriem Latvijā, tostarp. Atveseļošanas un Izaugsmes mehānisma ieviešanas un citu Latvijai aktuālu jautājumu kontekstā, paplašinot zināšanu pārneses projektu un publiskās diplomātijas klāstu un veicinot Latvijas personāla skaita pieaugumu ERP.

Par Revīzijas palātas locekļiem ieceļ pa vienam pārstāvim no katras ES dalībvalsts uz sešiem gadiem un var pildīt pienākumus divus pilnvaru termiņus. Līdz šim no Latvijas puses ERP locekļa amatu kopš 2004. gada maija divus termiņus pēc kārtas ieņēma Igors Ludboržs.

ERP ir viena no ES galvenajām institūcijām, kuras uzdevums ir nodrošināt visu ES un tās institūciju veikto ieņēmumu un izdevumu efektivitātes un likumības pārbaudi, kā arī ES budžeta īstenošanas uzraudzību.