Jaunumi

Ceturtdien, 9. aprīlī, valdība ārkārtas sēdē atbalstīja ierosinājumu atbalstīt COVID-19 krīzes skartas pašvaldību kapitālsabiedrības. Ja Covid-19 krīzes skartās pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības  apgrozījums ir samazinājies vairāk nekā par 50 procentiem  salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu, pašvaldības būs tiesīgas saņemt valsts budžeta aizdevumus kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt finanšu resursus kapitālsabiedrības uzturēšanas izdevumiem.

Aizdevuma atmaksas termiņš paredzēts līdz 12 mēnešiem no aizdevuma līguma noslēgšanas brīža.  Pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā  tiek aprēķināts, nepārsniedzot periodu, kurā darbojas uz krīzes laiku noteiktie kapitālsabiedrības pamatdarbības ierobežojumi.

Ārkārtējās situācijas laikā daudzas pašvaldību kontrolēto kapitālsabiedrību darbības ir pakļautas COVID-19 krīzes ietekmei, un tām var rasties problēmas ar norēķiniem par uzturēšanas izdevumiem – atlīdzības izmaksu, ēkas komunālajiem maksājumiem.

Lai pašvaldības kā kapitāldaļu turētājas varētu atbalstīt savas krīzes skartās kapitālsabiedrības,  mazinot COVID-19 krīzes radītās sekas, pašvaldībām ir tiesības saņemt valsts budžeta aizdevumus minēto kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai, ievērojot sekojošus kritērijus:

  • aizdevuma atmaksas termiņš līdz 12 mēnešiem;
  • krīzes skartās kapitālsabiedrības  apgrozījums ir samazinājies ne mazāk kā par 50 procentiem  salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu;
  • pamatkapitāls tiek palielināts, lai nodrošinātu resursus krīzes skarto  kapitālsabiedrību uzturēšanas izdevumiem - atlīdzības izmaksai un ēku komunālo izdevumu segšanai;
  • ieguldījums pamatkapitālā tiek aprēķināts, nepārsniedzot periodu, kurā darbojas uz krīzes laiku noteiktie kapitālsabiedrības pamatdarbības ierobežojumi.

Jaunais regulējums paredzēts Ministru kabineta apstiprinātajos grozījumos likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību. Par grozījumiem vēl lems Saeima.