Jaunumi Iepirkumi Atveseļošanas fonds

Otrdien, 12. aprīlī, Ministru kabinets (MK) izskatīja un atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par publisko iepirkumu centralizāciju. Tas paredz neveidot jaunas institūcijas un izmantot iestāžu jau uzkrāto institucionālo kompetenci specifisku iepirkumu priekšmetu jomā iepirkumu centralizāciju ministriju un to padotībā esošo iestāžu vajadzībām šādās preču un pakalpojumu grupās kā degviela, mācību procesam nepieciešamie laboratorijas materiāli, reaģenti un ķimikālijas, elektroenerģija; autotransporta līdzekļu iegāde un transporta pakalpojumi. Vienlaikus paredzēts pārskatīt un aktualizēt elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamos preču un pakalpojumu katalogus, tai skaitā izvērtējot telekomunikāciju ierīču un pakalpojumu centralizētu iepirkumu.

Papildus minētajām jomām valsts pārvaldes iestādes tiek aicinātas, kur vien iespējams, izmantot risinājumu pievienoties citu iestāžu iepirkumiem ar vispārīgām vienošanām vai kopīgiem iepirkumiem, ko plānots izsludināt 2022.gadā vai 2023.gadā. Tādejādi izmantojot iespēju racionalizēt savas darbības iepirkumu jomā.

Vienlaikus arī pašvaldības tiek aicinātas izvērtēt iespēju plānot un organizēt centralizētus iepirkumus pašvaldību iestāžu vajadzībām vismaz tādās preču un pakalpojumu grupās kā autotransporta līdzekļu iegāde un transporta pakalpojumi, elektroenerģija, degviela, dabasgāze, pasta un kurjeru pakalpojumi, izņemot gadījumus, kad iepirkumam nav pārrobežu interese vai minēto preci vai pakalpojumu var nodrošināt vietējie ražotāji, vai ja centralizēti veikts iepirkums nav uzskatāms par efektīvu attiecīgajā gadījumā.

Risinājums publisko iepirkumu centralizācijai izstrādāts ņemot vērā jau esošās iniciatīvas un pilotprojektus publisko iepirkumu centralizācijā, kā arī ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja veiktajā pētījumā par šī jautājuma pieredzes analīzi Latvijā un ārvalstīs izdarītos secinājumus.

Informatīvais ziņojums skatāms MK mājaslapā.

Pētījums par publisko iepirkumu centralizāciju veikts Atveseļošanas fonda reformas “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana” ietvaros, ko īsteno Iepirkumu uzraudzības birojs  sadarbībā ar Finanšu ministrijas Juridisko departamentu.