Jaunumi

Ceturtdien, 17. decembrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Finanšu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Banku un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) sagatavotus likumprojektus par FKTK pievienošanu Latvijas Bankai.

Likumprojekti izstrādāti atbilstoši likuma “Par Latvijas Banku” pārejas noteikumu 3. punktam, kas nosaka, ka Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektu par Latvijas Banku. Tajā nosaka tās pārvaldes struktūru un darbību, kā arī paredz FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, ievērojot monetārās politikas, kā arī finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības un noregulējuma iestādes funkciju neatkarību.

Likumprojekti ir izstrādāti, pamatojoties uz pavasarī veiktu izvērtējumu. Ieguvumu un risku analīze apstiprināja, ka FKTK pievienošana Latvijas Bankai ir jēgpilna, jo tās rezultātā veidojas sabiedriskais ieguvums. Informācijas un kompetenču sinerģija palīdzēs vispusīgāk novērtēt riskus finanšu iestādēs, ļaujot pieņemt operatīvākus, pārdomātākus un uz konkrētu problēmu vērstus lēmumus. Tas ļaus turpmāk efektīvāk uzraudzīt un attīstīt finanšu sektoru. Ilgtermiņā pievienošanas rezultātā iespējams iegūt arī resursu ietaupījumu. Vienlaikus identificētie riski ir pārvaldāmi, īstenojot attiecīgus risku ierobežošanas pasākumus, tai skaitā atbilstošu pienākumu, tiesību un atbildības sadali. 

Atbalstītie likumprojekti kopā ar vēl 24 pavadošajiem likumprojektiem, tiks nosūtīti Eiropas Centrālajai Bankai (ECB), ņemot vērā, ka atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību un ECB statūtiem par šādiem normatīvo aktu projektiem Latvijai kā Eiropas Savienības un eirozonas dalībvalstij jākonsultējas ar ECB.

Pēc atzinuma saņemšanas no ECB, likumprojekti tiks iesniegti Valsts kancelejā tālākai virzībai uz Saeimu.

Plānots, ka apvienotā institūcija sāks darbu 2023. gada 1. janvārī.

Likumprojekti skatāmi MK mājaslapā:

Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”.

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā.

Likumprojekts “Latvijas Bankas likums”.