#Budžets2023 Budžets Jaunumi

Otrdien, 26. septembrī, valdība izskatīja un atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par veselības nozarei piešķirto finansējumu 2023. gadā. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 2023. gadā, FM sagatavoja un Ministru kabinets (MK) šā gada 20. jūnijā izskatīja rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali un tam pievienoto informatīvo ziņojumu par finansējuma pārdali 2023. gadā veselības nozarei. Tajā tika definēts mehānisms, kā veselības nozarei līdz 2023. gada beigām tiks piešķirts papildu finansējums 140 miljonu eiro apmērā.

Ņemot vērā valdībā apstiprināto finansējuma novirzīšanu, šā gada jūnijā paustā apņemšanās par papildu finansējuma piešķīrumu veselības nozarei ir izpildīta, palielinot nozares finansējumu par 142,8 miljoniem eiro.

Jau jūnijā kopā ar informatīvo ziņojumu tika veiktas pārdales no citu ministriju un centrālo valsts iestāžu budžetiem, novirzot veselības nozarei 57 miljonus eiro. Sekojošajos mēnešos veselības sektoram 13,6 miljonu eiro atbalstu sniedza aizsardzības resors, savukārt, pamatojoties uz Veselības ministrijas sagatavoto un 12. septembra MK sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā, tika piešķirti vēl 41,3 miljoni eiro laboratorisko pakalpojumu nodrošināšanai, piemaksām par veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu stacionāros, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar kompensējamo medikamentu iegādi.

Valsts budžeta izpildes procesā regulāri tiek sekots līdzi valsts budžeta izdevumu izpildei, lai atbildīgi un pārdomāti varētu reaģēt situācijā, kad dažādu iemeslu dēļ tiek prognozēta budžeta līdzekļu pārpilde vai ekonomija, ņemot vērā, ka šos līdzekļus nebūs iespējams līdz gada beigām izlietot atbilstoši sākotnēji plānotajam mērķim. Šāda pārpilde izveidojusies no ieņēmumiem no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu un papildsoda – mantas konfiskācija – realizācijas. Tā rezultātā ir iespējams veikt finansējuma pārdali no ārpus fiskālās telpas rezervētiem, bet 2023. gadā neizlietotiem finanšu resursiem uz veselības resoru 30,9 miljonu eiro apmērā.

Līdz ar to kopumā veselības resoram 2023. gadā papildus nodrošināts finansējums 142,8 miljonu eiro apmērā. Vienlaikus izskatītajā informatīvajā ziņojumā atrunāta iespēja palielināt klīnisko universitāšu slimnīcu pamatkapitālu par ne vairāk kā 4 miljoniem eiro, lai veiktu investīcijas kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu īstenošanai ar mērķi garantēt minēto slimnīcu stacionāru nepārtrauktu darbību.

Informatīvais ziņojums skatāms Tiesību aktu projektu portālā.