Jaunumi Kapitāla tirgus IPO

Otrdien, 13. jūnijā, Ministru kabinets (MK) spēris nozīmīgu soli tautsaimniecības attīstības veicināšanas virzienā, izskatot informatīvo ziņojumu par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda jeb IPO izveidi un finansēšanu. Šis solis paredz finanšu instrumentu izveidi, kas nodrošinās mazo un vidējo uzņēmumu pieeju finansējumam un palīdzēs veicināt kapitāla tirgus aktivizēšanu Baltijas valstīs.

“Valdības deklarācijā skaidri iezīmējām nepieciešamību attīstīt konkurētspējīgu kapitāla tirgu, paplašinot uzņēmumu pieeju finansējumam un investīciju iespējas. Valdība ir apņēmības pilna virzīties uz mērķi – akciju tirgus kapitalizācija vismaz 9% apmērā no IKP līdz 2027. gadam, un šis ir nākamais lielais solis. Pateicoties IPO fondam, tiks veicināta uzņēmumu sektora attīstība, nodrošinot tieši mazo un vidējo uzņēmumu pieejamību finansējumam un sniedzot atbalstu inovāciju, izaugsmes un darbavietu radīšanai. Tas kopumā veidos labvēlīgu vidi uzņēmumu izaugsmei un sekmēs Baltijas reģiona konkurētspēju,” pauž finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Lai paaugstinātu akciju tirgus kapitalizāciju un veicinātu kapitāla piesaisti un jaunu privātā sektora emitentu ienākšanu biržā, svarīgi turpināt MVU kotācijas atbalsta programmu, kā arī izveidot IPO fondu kā ilgtermiņa tirgus investoru. Vienlaikus jāatzīmē, ka pēdējos gados ir veikti būtiski sagatavošanās darbi, lai veicinātu efektīvu valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanu gan attiecībā uz attīstības mērķu izvirzīšanu, gan optimālu kapitāla struktūru un kapitāla tirgus finansējuma iespēju izmantošanu.

Fonds nodrošinās finansējumu MVU sākotnējai kotēšanai un iekļaušanai Baltijas valstu vērtspapīru tirgū, prioritāri akciju tirgū (gan regulētajā tirgū, gan daudzpusējās tirdzniecības sistēmas (MTF) alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltijas biržā). Fonds darbosies kā specializēts finanšu starpnieks, kurš veiks šādus ieguldījumus:

  1. sākotnējos publiskos vai privātajos piedāvājumos Nasdaq Baltijas biržā;
  2. pirms piedāvājuma posmā ar skaidru nolūku piemērotā laika posmā (orientējoši 12–24 mēnešos) iekļaut uzņēmumu biržas sarakstā.

Fonds veiks noteiktu “enkura investora” lomu un sekmēs institucionālo un citu privāto investoru investīcijas uzņēmumos. Tāpat fonds risinās tirgus nepilnību – nepietiekamu uzņēmumu skaitu, kas izmanto biržas finansējumu.

Fonds būs vērsts uz pelnošiem MVU ar uzņēmuma vērtību orientējoši no 5 līdz 100 miljoniem eiro. Saskaņā ar Fonda izstrādes projekta ietvaros veikto analīzi, potenciālie pretendenti darbojas informāciju tehnoloģiju, apstrādes rūpniecības, biotehnoloģiju, pārtikas rūpniecības u.c. augstas pievienotās vērtības nozarēs.  IPO jeb sākotnējais publiskais akciju piedāvājums ir pirmreizēja  akciju sabiedrības akciju emitēšana un publiska piedāvāšana ieguldītājiem, kam parasti seko sabiedrības akciju kotēšanas uzsākšana biržā. Tā ir iespēja iedzīvotājiem kļūt par investoriem un ilgtermiņā pelnīt kā šī uzņēmuma akcionāriem.

Baltijas MVU sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveide un finansēšana ir viens no uzdevumiem, kas jāveic saskaņā ar 2023. gada 16. maijā apstiprināto Latvijas kapitāla tirgus tālāku attīstības informatīvo ziņojumu. Tā mērķis ir noteikt kapitāla tirgus attīstību un virzienus vidējam termiņam, lai veicinātu finansējuma pieejamību ekonomikas izaugsmei un transformācijas veicināšanai, kā arī sniegt ieguldījumu iespējas, nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību ieguldītājiem.

Fonds tiks finansēts ar kopējo summu 20 miljonu eiro apmērā. Finansējumu nodrošinās no Altum peļņas, kas ieskaitīta rezerves kapitālā, kā arī no valsts budžeta finansējuma Altum pamatkapitālā. Lai nodrošinātu fonda izveidi, Altum plāno parakstīt sadarbības līgumu un komandītsabiedrības līgumu ar UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) un kopīgi veikt nepieciešamās darbības fonda izveidei, kā arī atlasīt fonda pārvaldnieku.

Šādu fondu izveidei ir pozitīva darbības pieredze vairākas pasaules valstīs, piemēram, Somijā, Dienvidkorejā un citur.

Saskaņā ar Valdības rīcības plānu, MK apstiprināja šo pasākumu, lai veicinātu uzņēmumu attīstību un kapitāla piesaisti.

Ziņojumu sk.: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3068e22c-5ef2-419e-829d-4e551aa3726f