Jaunumi

Otrdien, 23. februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīs Finanšu ministrijas sagatavotu informatīvo ziņojumu par pieejamiem finanšu resursiem valsts budžeta programmā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Covid-19 ierobežošanas vienreizēju pasākumu finansēšanai 2021. gadā un to izlietojumu, valsts parāda un plānotā deficīta līmeni. Valdība strādā, lai īstenotu pasākumus tālākai vīrusa izplatības mazināšanai, kā arī sniegtu nepieciešamo atbalstu, lai ekonomiskais šoks būtu pēc iespējas mazāks un ilglaicīgi neietekmētu iedzīvotājus un ekonomiku kopumā.

Valdības mērķis ir ilgtermiņā veidot Latviju par valsti ar ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, stiprināt tās konkurētspēju un rūpēties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un drošību kā ikdienā, tā krīzes situācijās. Valsts budžeta līdzekļi, kas tiek novirzīti nozarēm, kā arī atbalsts, kas papildus sniegts Covid-19 krīzes laikā ir saskaņā ar valsts ilgtermiņa mērķiem un balstīts uz stingru fiskālo disciplīnu, ņemot vērā esošo situāciju un nosacījumus.

Valsts kases kontos pieejamie resursi paredzēti kopējai finansēšanas nepieciešamības segšanai – valsts budžeta deficīta finansēšanai un valsts aizdevumu nodrošināšanai, tai skaitā Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanas pasākumu finansēšanai un ekonomikas atbalstam, kā arī valsts parāda saistību izpildei. Resursi papildu pasākumiem Covid-19 seku mazināšanai un ekonomikas atbalstam tiek nodrošināti nepieciešamajā apjomā, veicot aizņemšanos finanšu tirgos, kā arī izmantojot finansiāli izdevīgas aizņemšanās iespējas no starptautiskajām finanšu institūcijām.

Lai nodrošinātu finansējumu Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, apropriācija ir palielināta 800 miljonu eiro apmērā. Līdz šā gada 22. februārim no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” MK ir atbalstījis finansējumu aktuāliem atbalsta pasākumiem Covid-19 pārvarēšanai 533,7 miljonu eiro apmērā.

Finanšu ministrijā tiek saņemti jauni pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (atrodas dažādās saskaņošanas stadijās). Tāpat ir sagaidāmi papildu pieprasījumi no nozaru ministrijām saskaņā ar pieņemtajiem MK konceptuāliem lēmumiem par atbalsta pasākumiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai ārkārtējās situācijas laikā un noteikto aizliegumu un ierobežojumu radīto zaudējumu kompensējošiem pasākumiem.

Informatīvais ziņojums skatāms MK mājaslapā.