Jaunumi Nozares ziņas Valsts kase

No 5. jūlija krājobligāciju iegādes vietnē www.krajobligacijas.lv ieguldījumu veikšanai atkal ir pieejamas 6 mēnešu krājobligācijas, ņemot vērā iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc drošiem īstermiņa ieguldījumu instrumentiem ar konkurētspējīgu ienesīgumu. 6 mēnešu krājobligāciju procentu likme šobrīd ir 3,30% un tā ir izdevīgāka par līdzīga termiņa depozītu procentu likmi, jo par krājobligācijās nopelnītajiem procentiem nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā.

Iedzīvotāju īpašumā esošo krājobligāciju apjoms jau pārsniedz 290 miljonus eiro. Vairāk kā 7 800 iedzīvotāju ir uzticējuši savus uzkrājumus valstij, iegādājoties krājobligācijās, un pēc noguldījuma termiņa beigām iegulda šajā instrumentā atkārtoti, novērtējot krājobligācijas kā drošu, izdevīgu un ērtu uzkrājumu veidu. Pieprasītākās ir 12 mēnešu krājobligācijas, taču ir populāras arī krājobligācijas ar garākiem dzēšanas termiņiem, jo tās sniedz iespēju ilgtermiņā saņemt atbilstoši šī brīža izdevīgām procentu likmēm fiksētu ienākumu, kas nav apliekams ar nodokli.

Krājobligācijas ir valsts vērtspapīri ar fiksētu procentu likmi, kurus Valsts kase Latvijas Republikas vārdā emitē kopš 2013. gada. Latvijas iedzīvotāji var jebkurā diennakts laikā iegādāties krājobligācijas vietnē www.krajobligacijas.lv. Šobrīd ieguldījumu veikšanai ir pieejamas krājobligācijas ar dzēšanas termiņiem 6 un 12 mēneši, kā arī 3, 5, 7 un 10 gadi. Valsts garantē iedzīvotāju ieguldījumus krājobligācijās pilnā apmērā neatkarīgi no summas, nodrošinot iespēju pieteikt krājobligāciju dzēšanu pirms termiņa un atgūt ieguldīto summu.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Digna Lapiņa
Valsts kases Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67094324