#Budžets2023 Jaunumi

Finanšu ministrija līdz šā gada 16. jūnijam ir apkopojusi un iesniegusi izskatīšanai valdībā informatīvo ziņojumu par finansējuma pārdali 2023. gadā veselības nozarei 140 miljonu eiro apmērā. Lai izpildītu Ministru prezidenta (MP) rezolūcijā doto uzdevumu finanšu ministrs Arvils Ašeradens ir ticies ar visiem nozaru ministriem un vienojies par pārdalāmo finansējumu veselības neatliekamo pasākumu finansēšanai.  

Pārdalot līdzekļus valsts budžetā, nozaru ministrijas un citas centrālās valsts iestādes solidāri piedalījušās veselības nozares neatliekamo pasākumu finansēšanā šogad, lai sasniegtu veselības nozares budžetu 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem. Veselības jomas izdevumi 2023. gadam ar papildu piešķīrumiem sasniegs pat 12,3 % no valsts konsolidētā budžeta.

Ņemot vērā starptautisko praksi, kā arī ievērojot vienotos nosacījumus, tika paveikta izdevumu pārskatīšana nozaru ministrijās un citās valsts iestādes. Rezultātā tiks nodrošināta finansējuma pārdale no nozaru ministrijām 57 miljonu eiro apmērā Veselības ministrijai (VM).

Papildus tam Aizsardzības ministrija investēs savus līdzekļus veselības aprūpes nodrošināšanai, kas ietver Nacionālo bruņoto spēku veselības aprūpi, ar jaunsardzes pasākumiem saistītos medicīnas izdevumus, finansējumu mediķu atlīdzībai un medicīnas preču iegādei, aizsardzības nozares medicīnas spēju stiprināšanai, kā arī atbalstu Rīgas Stradiņa universitātei Militārās medicīnas ievadkursa uzsākšanai, kā rezultātā finansējumam veselības nozarei tiks nodrošināti vēl 10,9 miljoni eiro.

Tāpat pēc nepieciešamības, veicot visas informatīvajā ziņojumā minētās pārdales un identificējot nākamos veselības nozarē risināmos jautājumus, var tikt piešķirti aptuveni 20 miljoni no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt turpinot darbu un rūpīgi sekojot valsts budžeta izpildei, plānots līdz gada beigām visus turpmākos ietaupījumus (prognozētais finansējums 30,8 miljoni eiro) novirzīt veselības nozares vajadzībām.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību šogad finanšu ministrs ir tiesīgs palielināt valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ārkārtas situāciju un krīžu novēršanai. Apropriācijas palielinājums nedrīkst pārsniegt 0,05% no valsts budžeta likumā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma (šobrīd tie ir 21,3 miljoni eiro). Līdz ar to līdz šā gada beigām tiks nodrošināti papildus 140 miljoni eiro veselības nozarei.

Lai būtu iespējams veikt finansējuma pārdali, lēmums vēl ir jāpieņem MK, tad ir nepieciešams Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā saņemt atbalstu. Tā kā šis finansējums tiek pārdalīts starp vairākām ministrijām, būs nepieciešams saņemt arī Saeimas pozitīvu lēmumu.

Savukārt VM jānodrošina uz datiem balstīts pamatojums pieprasītajam finansējumam, kā arī jāizstrādā ziņojums ar konkrētiem pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.