Budžets Jaunumi

2022. gada valsts budžeta mērķis ir veicināt turpmāku ekonomikas izaugsmi, iedzīvotāju labklājību, kā arī nozaru attīstību. 2022. gadā plānotais papildu finansējums veselības aprūpei veido 130,5 miljonus eiro, tai skaitā finansējums horizontālām prioritātēm citiem resoriem. Lielākā daļa jeb 55,4 miljoni no papildu finansējuma plānoti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. 30 miljoni eiro būs pieejami uzlabojumu veikšanai onkoloģisko slimību ārstēšanā, 5 miljoni eiro – pasākumu īstenošanai psihiskās veselības jomā, savukārt 4,6 miljoni eiro – paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Vēl 5,3 miljoni būs pieejami lielāka valsts apmaksātā pakalpojumu klāsta nodrošināšanai, tostarp nodrošinot ārstēšanu arī personām ar retajām slimībām.

Būtiski uzlabojumi gaidāmi arī personām ar noteiktu 2. invaliditātes grupu, kuriem no 2022. gada 1. janvāra tiks segtas pacienta iemaksas par valsts apmaksāto ārstēšanos. Šī mērķa nodrošināšanai piešķirts 8,1 miljons eiro. Savukārt 1,8 miljoni eiro tiks novirzīti, lai iedzīvotājiem nodrošinātu plašāku vakcinācijas pieejamību pret gripu.

Otra lielākā daļa jeb 43,96 miljoni eiro plānoti cilvēkresursu nodrošināšanai – 35 miljoni eiro medicīnas personālam, darba samaksai maksas rezidentiem – 5,6 miljoni eiro, māsas profesijas mūsdienīgai attīstībai – 3,1 miljons eiro. Tostarp finansējums atvēlēts jaunajiem speciālistiem: rezidentu apmācībām papildus vairāk nekā 266 tūkstoši eiro, turklāt šis finansējums turpinās pieaugt arī 2023. un 2024. gadā.

Nākamgad turpināsies atalgojuma palielināšana mediķiem. Pēdējo piecu gadu laikā mediķu atalgojuma likme dubultojusies. Atalgojuma kāpums ļaus ieviest algu reformu nozarē.

Trešā lielākā daļa no kopējā finansējuma jeb 26,76 miljoni eiro paredzēti vienreizējiem pasākumiem – veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijā uzlabojošām investīcijām un kapitālieguldījumiem. BKUS, RAKUS un PSKUS kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas iestādēs un BKUS bērnu veselības aprūpes pakalpojumu kā arī zemes un nekustamo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS.

VM