Jaunumi

Līdz šī gada 27. aprīlim Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izmaksājis dīkstāves pabalstus kopumā 6 625 689 eiro apmērā. Pabalsti 6 248 784 eiro apmērā izmaksāti kopumā 23 138 darbiniekiem pēc 4 276 uzņēmumu iesniegumiem. Savukārt pēc 1 425 pašnodarbināto personu iesniegumiem izmaksāti pabalsti kopumā 376 906 eiro apmērā. Šajā laikā atbalsts atteikts pēc 2 926 uzņēmumu un 1 249 pašnodarbināto iesniegumiem, kas nav atbilduši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Savukārt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu līdz šī gada 27. aprīlim saņēmuši 3 738 uzņēmumi par kopējo summu 56 274 768  eiro apmērā. 25 % no šiem uzņēmumiem pārstāv vairum un mazumtirdzniecību, kā arī auto un motociklu remonta nozari, 15 % – izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, 10 % – apstrādes rūpniecību.

Kopš šī gada 25. marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz 26. aprīlim 19 % iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no vairum un mazumtirgotājiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, 16 % – no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, bet 11 % no uzņēmumiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalsta darbiniekiem, pārstāvējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozari.

Dīkstāves pabalsts darbiniekiem tiek aprēķināts 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vai atbilstoši par darbinieku faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos

Kopumā šajā laikā vidējais izmaksātā pabalsta apmērs vienam darbiniekam ir bijis 268 eiro. Maksimālo pabalsta apmēru, 700 eiro, saņēmuši 981 darba ņēmējs; 17 652 cilvēkiem jeb 78 % no darba ņēmējiem izmaksātais pabalsts nepārsniedza minimālo algu jeb 430 eiro, bet 309 cilvēki saņēmuši pabalstu, kas mazāks par 20 eiro. 

Savukārt, analizējot pabalstam pieteikto darbinieku skaitu, 35 % no darbiniekiem pārstāv izmitināšanas un ēdināšanas nozari, 13 % – vairum un mazumtirdzniecību un auto un motociklu remonta nozari, 11 % – mākslas, izklaides un atpūtas uzņēmumus.

Pašnodarbinātie dīkstāves pabalstiem var pieteikties kopš šī gada 3. aprīļa. Līdz 26. aprīlim vidējais izmaksātā pabalsta apmērs ir bijis 251 eiro. Maksimālo pabalsta apmēru, 700 eiro, saņēmuši 88 pašnodarbinātie, bet 960 cilvēkiem jeb 71 % no pašnodarbinātajiem izmaksātais pabalsts nepārsniedza minimālo algu jeb 430 eiro. Visvairāk iesniegumu – 29 % – saņemts no pašnodarbinātajiem, kuru darbības NACE kods ir “citi pakalpojumi”. 15 % pārstāv mākslas, izklaides un atpūtas nozare, 10 % – izglītības nozari.

Valdība ir lēmusi, ka atbalsta pasākumus var saņemt tie nodokļu maksātāji, kuri līdz šim ir bijuši godprātīgi un atbildīgi saistību izpildē pret valsti. Tādēļ, izvērtējot saņemtos uzņēmumu iesniegumus par dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāievēro MK noteikumi, kuros ir noteikta arī virkne kritēriju, kad VID nevar piešķirt dīkstāves pabalstus. 

Līdz šim galvenie iemesli, kādēļ VID uzņēmumiem atteicis dīkstāves pabalstu izmaksu uzņēmumu darbiniekiem, ir šādi: 48 % gadījumu aprēķinātie nodokļi vidēji mēnesī ir bijuši mazāki par 200 eiro; 24 % gadījumu ir bijis nepietiekams apgrozījuma samazinājums; 19 % uzņēmumu bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro un kuram nav izveidots nomaksas grafiks, bet 6 % nav iesniegtas visas deklarācijas.