Jaunumi Nozares ziņas

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2023.gada 27.oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē padomes pagaidu locekles amatā iecelta Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jolanta Plūme.

Saskaņā ar VNĪ statūtiem VNĪ padome darbojas četru locekļu sastāvā, kā arī nepieciešamību nodrošināt padomes darbības pēctecību un uzsākto darbu nepārtrauktību, tai skaitā jaunā perioda stratēģijas tālāku attīstību, līdz brīdim, kad tiks nodrošināta kandidātu atlase un ievēlēšana padomē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā nominēšanas (konkursa) kārtībā, nepieciešams iecelt pagaidu padomes locekli.

Jolanta Plūme ir Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece budžeta jautājumos. Viņa ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Makroekonomikas studiju programmā.