Jaunumi

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” šobrīd snieguši atbalstu atbrīvojot vai samazinot nomas maksu 70 komercsektora nomniekiem par 81 ar VNĪ noslēgtu nomas līgumu, kas atbilda valsts noteiktajiem atbalsta saņemšanas kritērijiem un par kuriem saņemti nomnieka iesniegumi. Turpinām saņemt un skatīt jaunus nomnieku pieteikumus, iesniegumu intensitāte šobrīd mazinās, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

VNĪ uz šo brīdi saņēmis 120 nomnieku pieteikumus, kuros iesniegta atbilstība MK apstiprināto noteikumu kritērijiem. Šobrīd izskatīti 112 jeb 93% nomnieku iesniegumi par 136 nomas līgumiem. Atbalsta iespēja rasta 70 nomniekiem par 81 nomas līgumu - 55 līgumiem apstiprināts atbrīvojums no nomas maksas, ņemot vērā darbības pārtraukšanu nomātajās telpās, savukārt par 26 līgumiem lemts par nomas maksas samazinājumu.

“Klientu atbalsts ārkārtas situācijā šobrīd ir svarīgākā VNĪ prioritāte - intensīvi strādājam, lai iespējami ātri sniegtu  visu iespējamo atbalstu mūsu nomniekiem un partneriem, kuri nonākuši grūtībās. Turpināsim skatīt esošos un no jauna saņemtos pieteikumus, aicinot nomniekus precizēt nepieciešamo informāciju atbalsta izvērtēšanai valsts kapitālsabiedrībai noteiktā juridiskā ietvara robežās,” norāda A. Vārna.

Atbalstu nevarēs saņemt 42 nomnieki (55 nomas līgumi) neatbilstības kritērijiem dēļ. No tiem 13 nomnieki trešā daļa neatbilst komersanta definīcijai (fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi), 24% līdz ārkārtas situācijai ir izveidojušies nomas maksas parādi, savukārt ~ 45% nav konstatēts kritērijos noteiktais vismaz 30% kopējo komersanta ieņēmumu samazinājums pret iepriekšējā gada martu, un tie tiek aicināti maija sākumā iesniegt datus izvērtēšanai par aprīli.

Šobrīd VNĪ sadarbojas ar vairāk nekā 9000 nomniekiem, no kuriem mazāk kā 10% jeb 850 ir komercuzņēmumi. Starp tiem ir pazīstami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, veikali, veselības centri, aptiekas, viesnīcas un citi.

“Mēs novērtējam VNĪ sniegto atbalstu ārkārtas situācijas laikā, kas sniedz mums iespēju mobilizēt resursus. Uzklausot mūsu lūgumu un iedziļinoties mūsu vajadzībās, saņēmām atlaidi nomas maksai “Laimas” veikalam Vecrīgā. Veselība un drošība šobrīd ir prioritāte, bet mums ir jādomā arī ilgtermiņā, un šāds atbalsts būs viens no palīgiem, lai pēc krīzes beigām mēs varētu atsākt veikalu darbību, garantējot drošu vidi gan mūsu darbiniekiem, gan klientiem,” papildina SIA “Saldumu Tirdzniecība” vadītāja Inese Plostniece.

VNĪ saistībā ar Covid-19 izplatības radītajām sekām atbalstu uzņēmējiem sniedz atbilstoši 2. aprīlī Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem. Atbalsts tiek noteikts par periodu sākot no 2020. gada 12. marta līdz dienai, kad spēku zaudēs likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai VNĪ nomnieki tiek aicināti iesniegt apliecinājumus atbilstībai MK noteikumos iekļautajiem kritērijiem sūtot uz vni@vni.lv.2. Informācija par atbalsta saņemšanas kārtību atrodama VNĪ mājas lapā šeit un Ministru kabineta noteikumos: https://www.vestnesis.lv/op/2020/66B.  

Pielāgojoties ārkārtas situācijas radītajiem apstākļiem, VNĪ turpina sekmīgi nodrošināt savu darbību, klientu apkalpošanu un projektu īstenošanu attālināti. Klienti tiek aicināti izmantot elektroniskās saziņas iespējas. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pieteikumu iesniegšanai sekmīgi darbojas 24/7 klientu atbalsts –  atbalsts@vni.lv vai bezmaksas tālrunis 80002000. Dokumentus iespējams iesniegt elektroniski vai izmantojot pasta pakalpojumus. Uzņēmuma jaunumi un aktuālā informācija par pakalpojumu pieejamību pieejama mājas lapā www.vni.lv.

VNĪ veiksmīgi turpina pēdējo gados uzsākto pārmaiņu stratēģiju – iesākto uzņēmuma attīstības ceļu, kurā veicis ievērojamu iekšējo procesu un nozarei būtisku procesu digitalizāciju un no funkcijām orientēta uzņēmuma kļuvis par mūsdienīgu, uz klientu orientētu valsts kapitālsabiedrību. Darbs turpinās pie vairākiem uzlabojumiem klientiem, tai skaitā mobilās aplikācijas klientu apsaimniekošanas pieteikumiem izveides. Uzņēmuma nākotnes izaicinājumu vidū ir mērķtiecīga virzība uz valsts pārvaldes darba vides (īpašumu pārvaldības) efektivitāti un produktivitātes celšanu, kas padarīs efektīvāku valsts resursu izmantošanu un samazinās izmaksas.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums pērn Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.