Jaunumi VSAOI

Piektdien, 15. oktobrī, notika ceturtā darba grupas sēde par priekšlikumiem minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) regulējuma pilnveidošanai. Sēdē sanāksmes dalībnieki izskatīja visaptverošus datus par makroekonomisko situāciju Latvijā un pasaulē, kā arī iepazinās ar aktuālo informāciju saistībā ar saimnieciskās darbības ieņēmumu konta risinājumu. Tika uzklausīts identificēto problēmjautājumu apkopojums, par ko darba grupas dalībnieki turpinās diskutēt arī nākamajās nedēļās.

Finanšu ministrija sanāksmes dalībniekus informēja par aktuālajiem makroekonomiskajiem rādītājiem un prognozēm, atzīmējot arī Covid-19 pandēmijas ietekmi. Darba samaksas fonds šā gada pirmajā pusgadā uzrādīja stabilu pieauguma tendenci pret iepriekšējo gadu, savukārt darba ņēmēju skaits saglabājies aptuveni iepriekšējā perioda līmenī. Pieaugusi vidējā darba alga. Dati rāda, ka pēc ieviestajām izmaiņām saistībā ar mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem, tie sekmīgi iekļaujas vispārējā nodokļa maksāšanas režīmā. MUN maksātāju un tajos nodarbināto skaits šā gada otrajā ceturksnī samazinājies par attiecīgi 42% un 50%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu.

Darba grupas dalībniekiem tika prezentēta arī aktuālā informācija par saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu un tā priekšrocībām. Šo vienkāršoto nodokļa nomaksas risinājumu var izmantot MUN maksātāji, kuriem nav MUN parādu un kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā. Nodokļu maksātājam, kurš izmantos SDI kontu un nodrošinās visu saimnieciskās darbības ieņēmumu ieskaitīšanu vai iemaksāšanu SDI kontā, nodoklis noteiktā apmērā no SDI konta apgrozījuma tiks aprēķināts, ieturēts un ieskaitīts valsts budžetā automātiski bez nodokļu maksātāja iesaistes – to paveiks Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar kredītiestādēm. Nodokļu maksātājs, kas izmantos minēto risinājumu, tiks atbrīvots arī no MUN deklarāciju sagatavošanas un sniegšanas.

VSAOI ir valsts noteikts un regulēts veids, kā nodrošināt sevi ar ienākumiem gan ilgtermiņā, gan neparedzētos gadījumos. Persona, par kuru ir veiktas obligātās sociālās iemaksas, ir finansiāli pasargāta, - nodrošināta ar ienākumiem situācijās, kad nepieciešama palīdzība, piemēram, kad nav iespējas strādāt nelaimes gadījuma vai invaliditātes dēļ, esam zaudējuši apgādnieku vai arī jaunā māmiņa vai tētis dodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Katram Latvijas iedzīvotājam pienākošais pabalstu, atlīdzību vai pensijas apmērs ir atkarīgs no viņa veiktajām sociālajām iemaksām, – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs. Šo informāciju iespējams noskaidrot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumos.

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Iemaksu apmērs ir atkarīgs arī no nodarbinātības veida – pašnodarbinātajiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem samaksāto nodokļu apmērs nav tāds pats kā, piemēram, cilvēkam, kurš strādā SIA.