Jaunumi

Piektdien, 27. martā, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministri, Ziemeļu Investīciju bankas (ZIB) pilnvarnieki aicināja Banku veikt steidzamus pasākumus, lai palīdzētu atvieglot koronavīrusa radītās krīzes sekas. Pilnvarnieki aicināja Banku maksimāli palielināt kreditēšanas apjomus uzņēmumiem krīzes skartajā reģionā. Tādējādi Banka var atbalstīt ekonomikas stabilizēšanu Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

“Mēs sagaidām, ka ZIB atbalstīs ilgtspējīgus uzņēmumus, kas saskaras ar krīzes izraisītām īslaicīgām likviditātes problēmām. ZIB būtu jārod iespēja piešķirt aizdevumus finanšu starpniekiem, turpmākai mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanai, kā arī sniegt tiešu finansējumu lielākiem uzņēmumiem, kas piedzīvo lejupslīdi. Vienlīdz būtiski ir tas, lai Banka pēc savas iniciatīvas meklētu grūtībās nonākušus uzņēmumus un palīdzētu tiem ierobežot pašreizējās krīzes radītās sekas. Bankai jāatbalsta dalībvalstu uzņēmumi visplašākajā mērogā, lai pārvarētu krīzi,” kopējai nostājai piekrīt finanšu ministrs Jānis Reirs.

ZIB dalībnieki ir Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Bankai ir divi pamatuzdevumi - finansēt projektus, kas uzlabo produktivitāti un aizsargā apkārtējo vidi dalībvalstīs. Banka var atbalstīt savus dalībniekus arī ekonomisko krīžu laikā. ZIB finanšu stāvoklis ir spēcīgs, ko apliecina tai piešķirtais visaugstākais kredītreitings. Bankas standarta gada komercdarbības apjoms ir 3 - 4 miljardi eiro.

Bankas Direktoru valde apsvērs kreditēšanas apjomu palielinājumu, pamatojoties uz nepārtraukti aktualizēto informāciju Bankas riska vadības sistēmas un stabilas banku darbības prakses ietvaros.