Jaunumi

Trešdien, 7. aprīlī, Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda pilnvarnieku pavasara sanāksmju ietvaros Finanšu ministrijas vadība kopā ar Ziemeļu un Baltijas valstu pilnvarniekiem tikās ar Starptautiskās Finanšu korporācijas (International Finance Corporation, IFC) vadītāju Makhtaru Diopu (Mahktar Diop).

Sanāksmes laikā tika pārrunātas Ziemeļu un Baltijas valstu prioritātes IFC darbā, tostarp, privātā kapitāla mobilizēšanas nozīme attīstības valstīs, lai palielinātu to resursus Covid-19 krīzes izraisīto seku mazināšanā, IFC politika attiecībā uz ārzonu finanšu centriem, IFC pieeja klimata pārmaiņu, veselības un dzimumu līdztiesības, nestabilu valstu jautājumu risināšanā, kā arī darbavietu radīšanā un digitalizācijā. Tāpat sanāksmes dalībnieki apsprieda Eiropas finanšu arhitektūras attīstības jomā iespējamo ietekmi uz IFC darbību nākotnē.

Sākot ar 2020. gada martu IFC valde ir apstiprinājusi atbalstu 8 miljardu ASV dolāru apmērā Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem, kas attīsta biznesu attīstības valstīs. Papildus 2020. gada jūlijā IFC izveidoja Globālo veselības platformu (Global Health Platform) ar mērķi mobilizēt privātās investīcijas, lai risinātu nepietiekamo veselības aprūpes nodrošinājumu attīstības valstīs.

M. Diops IFC vadītāja amatā stājās šā gada martā. Iepriekš viņš bija Pasaules Bankas viceprezidents infrastruktūras jautājumos, pirms tam – viceprezidents Āfrikas jautājumos. M. Diops ir iekļauts pasaules 100 ietekmīgāko afrikāņu sarakstā.

IFC ir Pasaules Bankas grupas institūcija, kuras darbības mērķis ir privātā sektora attīstība un privātā kapitāla mobilizēšana, sniedzot atbalstu attīstības valstīm.

No 6. līdz 12. aprīlim norisinās Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda pilnvarnieku pavasara sanāksmes. To ietvaros finanšu ministrs un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās diskusijās par ekonomikas attīstības prognozēm un izaicinājumiem saistībā ar atveseļošanos no Covid-19 izraisītās krīzes. Tāpat delegācijas pārstāvji piedalās nozīmīgās tikšanās reizēs ārpus oficiālajām pavasara sanāksmēm.