Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Saskaņošanas stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Valsts kases īstenotā projekta “Aizdevumu procesa pilnveidošanas” ietvaros ir nodrošināta sniegtā aizdevumu apkalpošanas pakalpojuma automatizācija, tādēļ tiek izstrādāts jauns MK noteikumu projekts, kas saturēs gan virkni jauninājumu, gan arī niansētāku un detalizētāku tiesisko regulējumu valsts aizdevumu jomā.

MK noteikumu projektā tiks veiktas arī strukturālas izmaiņas, lai nodrošinātu  tiesību normu vienādu piemērošanu.

Līdz ar MK noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs MK 2019. gada 13. augusta noteikumi Nr. 362.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē – 22.11.2021.  

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 https://tapportals.mk.gov.lv/

21-TA-100 

Atbildīgā amatpersona

Jānis Pone, Valsts kases pārvaldnieka vietnieks.

Sandra Stepiņa, Klientu pārvaldības departamenta direktora vietniece, 67094363, Sandra.Stepina@kase.gov.lv .