Starptautisko finanšu institūciju atbalsta pasākumi COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai

Zemāk minētie atbalsta pasākumi ir starptautisko finanšu institūciju (SFI) sākotnējie priekšlikumi un tiks pastāvīgi aktualizēti. SFI ir gatavas individuāli izskatīt konkrētus pieprasījums. Ātrākai informācijas apritei, aicinām pieprasījumu sūtīt norādītajām kontaktpersonām.

Kontaktpersonas atbalsta pieprasījumiem

Eiropas Investīciju banka (EIB) www.eib.org

Kopumā EIB finansējums COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai ir pieejams EUR 40 miljardu apmērā, kas ir papildus EIB parastajām operācijām:

 1. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) operāciju pārdale COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai mobilizēs finansējumu EUR 8 miljardu apmērā.
 2. Optimizējot riska sadalījumu starp ES budžetu un EIB bilanci, tiks nodrošināts papildu finansējums MVU portfeļa garantijām vai citiem produktiem MVU aizdevumu atbalstam COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai vēl EUR 12 miljardu apmērā.
 3. Mainot prioritātes MVU un vērtspapīrošanas darījumiem, papildus tiks mobilizēts finansējumu COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai vēl EUR 20 miljardu apmērā.

Kontaktpersonas EIB:

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) www.ebrd.com

 1. Īstermiņa atbalsts (līdz diviem gadiem) esošiem privātā un publiskā sektora klientiem (kopumā EUR 1 miljarda apmērā), kuriem ir īslaicīgas grūtības ar kredītu. ERAB esošie klienti ir tie, kuriem ir apstiprināti ERAB aizdevumi vai ieguldījumi kapitālā, vai kuri ir noslēguši saistības ar ERAB ar 2019. gada 1. janvāri (atmaksājot aizdevumu vai ERAB izejot no dalības kapitālā):
  1. tirdzniecības finansēšanas paplašināšana un nepieciešamības gadījumā īstermiņa finansējums ar finanšu institūciju starpniecību, īpaši attiecībā uz MVU;
  2. apgrozāmā kapitāla instrumenti uzņēmumiem un enerģijas ražotājiem;
  3. bilances restrukturizēšana un īstermiņa likviditātes atbalsts pašvaldībām, enerģētikas un infrastruktūras jomas klientiem.

   Papildus tam, tiks sniegts atbalsts esošo ERAB aizdevumu restrukturizēšanuai, t.sk. ar termiņa pagarināšanu, maksājumu grafika, nodrošinājuma struktūras, procentu likmju un komisijas maksas izmaiņām.
 2. Mērķtiecīgu investīciju iespēju izpēte, lai reaģētu uz problēmām konkrētos tirgos, sasniegtu jaunus klientus un veidotu jaunas partnerības:
  1. infrastruktūras jomā (publiskais sektors) – ilgtspējīgu investīciju un darbības nodrošināšana transporta, enerģētikas, pašvaldību un komunālo pakalpojumu jomā.
  2. MVU – tiešs un netiešs atbalsts, īpaši attiecībā uz mazāk attīstītajām ERAB dalībvalstīm, kur krīzes sekas būs visjūtamākās. Partnerība ar ES, lai nodrošinātu apvienotus instrumentus un aizdevumu garantijas. Tiek apsvērts paplašināt ERAB ekspozīcijas limitu attiecībā uz finanšu institūcijām un dalības slieksni kapitāla tirgus operācijām. Atbalsts uzņēmumu rekapitalizācijai.
  3. Atbalsts jauniem klientiem - tirgos, kur iespējama kreditēšanas samazināšanās, banka identificēs klientus, kuriem iepriekš nebija nepieciešams ERAB finansējums. Ilgstošs pārrāvums globālajās piegāžu ķēdēs var radīt jaunas investīciju iespējas, uz kurām ERAB ir gatava reaģēt.

Investīciju iespēju izpēte tiks organizēta ciešā sadarbībā ar bankas reģionālajiem birojiem un dalībvalstu atbildīgajām institūcijām.

Kontaktpersonas ERAB:

 • Ian Brown
  Baltijas reģionālā biroja vadītājs
  browni@ebrd.com
 • Jurijs Spiridonovs
  Latvijas pārstāvis valdē,
  Norvēģijas/Somijas/Latvijas/ Libānas biroja padomnieks
  SpiridoJ@ebrd.com

 

Kontaktpersonas FM:

Starptautiskā Finanšu korporācija (International Finance Corporation, IFC) www.ifc.org

Pasaules Bankas grupa ir apstiprinājusi instrumentu ātrai reaģēšanai uz COVID-19 krīzi “Fast Track COVID-19 Facility”, kas nodrošinās atbalstu attīstības valstīm un to privātajam sektoram kopumā USD 14 miljardu apmērā, tai skaitā USD 6 miljardi IBRD un IDA finansējums, un USD 8 miljardi IFC finansējums.

Ņemot vērā Latvijas donora statusu Pasaules Bankas grupā, IFC atbalsts ir attiecināms uz tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri savu darbību ir paplašinājuši uz attīstības valstīm (IFC saņēmējvalstīm) un komercbankām, kas izsniedz aizdevumus šādiem uzņēmumiem.

IFC atbalsts galvenokārt tiks sniegt esošajiem klientiem:

 1. atbalsts komercbankām, kas izsniedz aizdevumus MVU, kuri darbojas attīstības un strauji augošos tirgos:
  • līdz USD 2 miljardiem, kurus IFC novirzīs caur komercbankām MVU tirdzniecības finansējumam kritiski svarīgu preču, aprīkojuma un piegāžu nodrošināšanai (“Globālās Tirdzniecības Atbalsta Programmas” ietvaros IFC sadarbosies ar “Starptautisko Attīstības asociāciju” (IDA) un izskatīs iespējas paplašināt “Privātā Sektora Riska Dalīšanas Instrumentu”, lai tas būtu pieejams IDA valstīs/nestabilās un konfliktu skartās valstīs);
  • līdz USD 2 miljardiem jauniem apgrozāmā kapitāla risinājumiem, lai nodrošinātu finansējumu komercbankām strauji augošos tirgos jaunu apgrozāmā kapitāla kredītlīniju paplašināšanai un/vai standarta kredītportfeļu refinansēšanai situācijās, kad krīzes rezultātā ir naudas plūsmas pārtraukums;
  • līdz USD 2 miljardiem, lai paplašinātu IFC “Globālās Tirdzniecības Likviditātes Programmu” un “Kritiski Svarīgo Preču Finansēšanas Programmas Atbalstu”.
 2. atbalsts uzņēmumiem, kuri darbojas strauji augošos tirgos, tai skaitā IDA/nestabilās un konfliktu skartās valstīs:
  • līdz USD 2 miljardiem “Nefinanšu Sektora Krīzes Reaģēšanas Instrumentam”, kas ietver aizdevumus (nodrošinātos un subordinētos aizdevumus) un potenciālus ieguldījumus kapitālā.

IFC atbalsts tiks sniegts arī jaunajiem klientiem:

IFC sniegs atbalstu MVU un start-up uzņēmumiem inovatīviem risinājumiem vairākās nozarēs (ražošana, lauksaimniecība, pakalpojumi, infrastruktūra), kas varētu palīdzēt risināt COVID-19 krīzi (piemēram, medicīnas aprīkojuma / COVID-19 testēšanas komplektu ražošana) un/vai mazināt krīzes radītās sekas visvairāk skartajās nozarēs (tūrisms, mazumtirdzniecība, mājsaimniecības, īpašums u.c.).

Kontaktpersona Pasaules Bankas grupā:

 • Anna Dravniece
  Latvijas pārstāve valdē,
  Ziemeļu un Baltijas valstu grupas vecākā padomniece
  adravniece@worldbank.org

 

Kontaktpersonas FM:

Ziemeļu Investīciju banka (ZIB) www.nib.int

Optimizējot ZIB pašu līdzekļu izlietojumu, ZIB spēs tuvākajos mēnešos sniegt finansējumu līdz EUR 4,3 miljardu apmērā, un līdz gada beigām līdz EUR 8 miljardu apmērā.

Kontaktpersona FM: