Starptautiska konference par fiskālās politikas perspektīvām Latvijā un Eiropas Savienībā

2013. gada 6. jūnijā Rīgā norisinājās Finanšu ministrijas organizēta starptautiska konference „Fiskālās politikas perspektīvas Latvijā un Eiropas Savienībā”.

Konferencē diskutēja par fiskālās politikas reformām, kas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem Eiropas politikas darba kārtībā. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pašreizējām tendencēm Baltijas valstu publiskajās finansēs un turpmākā darba prioritātēm.

Ar dažādiem fiskālās politikas aspektiem konferences dalībniekus iepazīstināja eksperti no vairākām Eiropas valstīm un starptautiskām ekonomiskās sadarbības organizācijām. Konference sniedza ieguldījumu publiskajā diskusijā par fiskālās politikas veidošanu Latvijā.

Konferences darba kārtība un prezentācijas:

    Video no konferences pieejami šeit.